Kolejna linia do remontu

Zdj: Internet
Zdj: Internet

Informowaliśmy w ubiegłym tygodniu o popisaniu umowy na wykonanie prac rewitalizacyjnych na linii 149 pomiędzy Czerwionką i Knurowem. Niebawem poznamy wykonawcę prac modernizacyjnych na kolejnym śląskim szlaku, które mają zostać wykonane do końca tego roku.


Tym razem w ręce ekip remontowych trafi fragment linii kolejowej łączącej Tychy z Orzeszem Jaśkowicami. PKP Polskie Linie Kolejowe planuje rewitalizację na odcinku Łaziska Średnie – Orzesze Jaśkowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 169 na odcinku Tychy – Orzesze Jaśkowice”.

Linia nr 169 Tychy – Orzesze Jaśkowice jest linią drugorzędną, zelektryfikowaną, jednotorową. Prędkość konstrukcyjna na tej linii wynosi 80 km/h. Obecnie, z powodu stanu technicznego linii prędkość maksymalna wynosi obecnie 50 km/h.  Służy ona głównie do przewozów towarowych, chociaż w poprzednich latach w okresie wakacji kursował po niej TLK „Wydmy” z Raciborza do Łeby, uruchamiany przez PKP Intercity.

Zakres planowanych prac na tym odcinku obejmuje: wymianę torów oraz uzupełnienie tłucznia na odcinku ponad 10 km, wymianę 13 rozjazdów, mechaniczne oczyszczenie podsypki, przebudowę urządzeń oraz nawierzchni na 13 przejazdach kolejowych, rewitalizację 20 obiektów inżynieryjnych, kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej na odcinku Orzesze Jaśkowice – Łaziska Średnie, przebudowę oświetlenia na przejazdach i przejściach dla pieszych, a także prace z branży automatyki i telekomunikacji. Ponadto wykonana zostanie wycinka drzew i krzewów oraz prace związane z odwodnieniem szlaku.
Na realizację tego zadania PKP PLK przeznaczyły kwotę 49,20 mln zł brutto. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę będą brane: cena (70 proc.), termin realizacji (25 proc.) i gwarancja (5 proc.). Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy. Efektem tych prac będzie podniesienie prędkości na odnowionym odcinku do 100 km/h.

Do konkursu stanęły trzy firmy bądź konsorcja. Wszystkie proponują zakończenie robót do końca bieżącego roku, przy możliwości skrócenia prac o miesiąc. Pierwsza oferta firmy PORR (Polska) S.A Warszawa została wyceniona na 47,711 mln zł, konsorcjum firm Infra Silesia S.A. Rybnik i DB Schenker Rail Polska S.A. Zabrze zaproponowało 43,820 mln za usługę. Trzeci oferent, konsorcjum firm 1.Przedsiebiorstwo El-In Sp. z o.o. Skierniewice, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane  ARMEX Sp. z o.o. Sosnowiec i Torkol Sp. z o.o. Tychy wyceniły realizację zamówienia na 45,008 mln. Ciekawostką jest fakt, że ci ostatni dają gwarancję na swoje prace aż na 96 miesięcy, pozostałych dwóch konkurentów na 5 lat.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *