57 to nie 75

Stadler, Flirt, a może jeszcze inaczej? Może macie swoje nazwy na jednostki elektryczne szwajcarskiego producenta, która już od wielu lat goszczą na torach województwa. Były to pierwsze fabrycznie nowego EZT, […]

Read more