Zadania dla chętnych na remont „wiślanki” (Cz.1)

Fragment linii 191 pomiędzy Goleszowem a Ustroniem
Fragment linii 191 pomiędzy Goleszowem a Ustroniem

Jak już wiadomo, tydzień temu PKP PLK „uruchomiła” procedurę umożliwiającą realizację projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów –Bieniowiec –Skoczów – Goleszów –Cieszyn/Wisła Głębce”. Pozwoliliśmy sobie zajrzeć do warunków i kryteriów stawianych przez zarządcę infrastruktury potencjalnym wykonawcom zaangażowanym przy tworzeniu zadań przedprojektowych, projektu i ewentualnego harmonogramu prac.


Ciężko będzie na naszych łamach przedstawić wszystkie najważniejsze tezy związane z tym projektem, wszak Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia liczy sobie aż 102 strony, dlatego skupimy się na tym, co jest absolutnie najważniejsze. Punktem wyjścia jest Wariant 1 przyszłych prac, przy czym potencjalnym wykonawcom pozostawiono furtkę w postaci możliwości zdefiniowania wariantów inwestycyjnych, czyli może on przyjąć lub odrzucić (oczywiście z uzasadnieniem) propozycje zamawiającego oraz w razie potrzeby zdefiniuje warianty autorskie, a także opisze je w szczegółowy sposób. Najważniejsze jest, by finalnie zdefiniowane warianty gwarantowały osiągnięcie przedmiotu i celu zamówienia. Zdefiniowanie wariantów będzie podlegało uzgodnieniu z PKP PLK.

Zajmujmy się jednak zaproponowanym przez przyszłego zamawiającego wariantem 1 przedsięwzięcia. Zakłada on dla pociągów pasażerskich uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 60 km/h i nie większej niż 120 km/h. Ewentualny ruch pociągów towarowych (z prędkością 60 km/h) zakłada się jedynie na odcinkach Skoczów – Chybie / Bronów. Zaplanowana jest wymiana nawierzchni torowej w torach szlakowych i głównych zasadniczych na całym odcinku objętym opracowaniem, wraz z odtworzeniem i udrożnieniem odwodnienia. Ma zostać zachowany obecny układu posterunków ruchu (liczba, funkcja, rozmieszczenie).

Jeśli chodzi o stacje i przystanki kolejowe:

a) Pierściec: korekta geometrii toru głównego zasadniczego bądź dodatkowego dla budowy normatywnego peronu wyspowego
b) Skoczów: wymiana rozjazdu nr 101 na rozjazd o większym promieniu, korekta układu torowego dla budowy normatywnego peronu wyspowego z dojściem w poziomie szyn
c) Goleszów: wymiana rozjazdu nr 1 na rozjazd o większym promieniu, korekta układu torowego dla budowy normatywnych peronów (wymagane 3 krawędzie), budowa peronu jednokrawędziowego przy torze nr 4, a także likwidacja części toru nr 1 z włączeniem w dotychczasowy tor nr 3 dla budowy peronu dwukrawędziowego
d) Ustroń: korekta geometrii toru głównego zasadniczego dla podwyższenia prędkości na wjeździe z kierunku stacji Ustroń Polana
e) Ustroń Polana: korekta geometrii toru głównego dodatkowego dla budowy normatywnego peronu wyspowego
f) Wisła Uzdrowisko: pozostawienie obecnego układu torowego posterunku, przebudowa (podwyższenie) obecnego peronu wyspowego
g) Wisła Głębce: pozostawienie obecnego układ funkcjonalnego posterunku (4 tory główne), jednak należy przeanalizować możliwość budowy dwóch normatywnych peronów dwukrawędziowych.

Przewidziany jest remont istniejących urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym na stacjach Bieniowiec, Pierściec, Ustroń Polana, Wisła Uzdrowisko, a także elektryczna centralizacja rozjazdów w jednym okręgu nastawczym na stacjach Skoczów, Goleszów, Ustroń, przy czym dla stacji Wisła Głębce należy przewidzieć pozostawienie istniejących urządzeń SRK.

Wyposażenie w niezbędnym zakresie przejazdów w urządzenia Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej, przy czym dopuszcza się nieznaczne ograniczenia prędkości na niektórych przejazdach z uwagi na warunki widoczności. Wykonawca przeanalizuje możliwość rezygnacji z SSP i alternatywą może być likwidacja przejazdów kolejowo – drogowych, w tym również budowa dróg równoległych. Ten wariant trzeba jednak rozważyć pod kątem opłacalności i porównać ewentualne wydatki z kosztem zabudowy SSP.

Oczywiście, w zakres zadania wejdzie remont istniejącej sieci trakcyjnej, w tym, w razie potrzeby, wymianę pojedynczych zniszczonych konstrukcji wsporczych (wykonawca będzie mógł wskazać miejsca). Według zarządcy będzie też trzeba zwrócić uwagę na ogólną estetyzację linii kolejowej oraz rozbiórkę elementów infrastruktury, zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów.

Tak to wygląda w bardzo wielkim skrócie, a pozostałe warianty oraz zadania powiązane z tym projektem (czyli prace na innych liniach, jednak mających związek z planowaną niniejszą rewitalizacją), przedstawimy w poniedziałek.

5 komentarzy

  1. Jesteście pewni że są tam drogi ochronne za semaforami wyjazdowymi? Jeśli nie ma to bez sensu jest robienie wyspowych peronów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *