KŚ szuka wykonawcy napraw 27WEb

27WEb Koleje Śląskie, Dąbrowa Górnicza
27WEb Koleje Śląskie, Dąbrowa Górnicza

W środę 9 marca br., Koleje Śląskie opublikowały ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Świadczenie usług utrzymania 6 (słownie: sześciu) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 odpowiadających poziomom utrzymania określonym w DSU jako P2 i P3 wraz z naprawami bieżącymi”.


Śląski przewoźnik zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 3,7 mln złotych netto. Zgodnie z SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) prace powinny zostać wykonane w ciągu 10 miesięcy od terminu udzielenia zamówienia.

Oferty składać można do 19 kwietnia 2016 roku, do godziny 12:00. Jedyny kryterium udzielenia zamówienia jest cena.

Przypomnij, że jednostki 27WEb Kolei Śląskich wyprodukowane zostały w 2012 roku przez bydgoską Pesę. W środę śląski przewoźnik, o czym informowaliśmy na łamach naszego portalu, podpisał umowę z konsorcjum Banku Polska Kasa Opieki SA i Banku Gospodarstwa Krajowego na emisję obligacji, które pozwolą na wykup dzierżawionych pociągów od producenta z Bydgoszczy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *