SOK: Wakacyjne akcje dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wraz z ludźmi z PKP Polskie Linie Kolejowe kontynuują  działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji. Te działania to większa obecność funkcjonariuszy na stacjach i przystankach czy dodatkowe patrole na  mostach i wiaduktach. Ponadto prowadzone są akcje ulotkowe, instruktażowe oraz przypominanie o żółtych naklejkach na przejazdach kolejowo-drogowych.

Straż Ochrony Kolei zwiększyła liczbę funkcjonariuszy na stacjach i przystankach, z których dzieci i młodzież wyruszają na wakacje. Dodatkowe patrole w terenie reagują na próby nielegalnego wchodzenia na wiadukty, mosty i nasypy kolejowe. Do monitorowania i zabezpieczenia terenów przy liniach kolejowych wykorzystywane są mobilne centra monitoringu, fotopułapki, termo i noktowizory, samochody terenowe. Do akcji w trudnych warunkach są włączane patrole z psami. Ponad 98% ujętych przez funkcjonariuszy SOK sprawców niebezpiecznych zabaw na torach to osoby nieletnie. To dodatkowy powód, że na wakacje Straż Ochrony Kolei intensyfikowała działania.

Wakacyjna skala działań Straży Ochrony Kolei jest podobna jak w roku ubiegłym. Wówczas funkcjonariusze SOK przeprowadzili ponad 28,5 tys. patroli na szlakach. Było ponad 7,5 tys. działań na „dzikich przejściach”  oraz ponad 5 tys. na przejazdach kolejowo-drogowych. Straż Ochrony Kolei działa samodzielnie oraz wspólnie z funkcjonariuszami innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na terenie kraju.

Wakacje to czas dodatkowych akcji ulotkowych na przejazdach kolejowo-drogowych. Pracownicy PKP PLK i funkcjonariusze SOK działają szczególnie obok przejazdów na trasach do miejscowości wypoczynkowych. Akcje organizowane są w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – Szlaban na Ryzyko! oraz wakacyjnych „Bezpiecznych piątków”. Służby i kolejarze liczą, że informacja i edukacja nt. bezpieczeństwa na terenach kolejowych – prowadzona non stop w minionych miesiącach, będzie zachęcała dzieci do rozsądnego zachowania, a dorosłych do właściwej opieki nad dziećmi. Działania edukacyjne – w zależności od ograniczeń pandemicznych – odbywały się również zdalnie, m.in. przez kolportaż materiałów dydaktycznych, promowanie informacji o bezpieczeństwie w mediach społecznościowych. Dzieci korzystające z przejazdów pieszo lub na rowerach i kierowcy wyjeżdżający na wypoczynek powinni bezwzględnie pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg i torów. Należy uwzględnić warunki atmosferyczne i położenie skrzyżowania.

Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom wszystkie 14-tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało dodatkowo oznakowanych żółtymi naklejkami. Dzięki temu operatorzy numeru 112 i kolejarze mogą szybko wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc w przypadku zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu. W przypadku usterki niezagrażającej życiu, dzwonić należy na numery do służb technicznych.

Fot. PKP PLK

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *