MZK Żywiec na zakupach

Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę, w formie leasingu, trzech nowych autobusów.

Żywiecki przewoźnik chce pozyskać w formie leasingu, z opcją wykupu, fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów miejskich. Zakres dostawy obejmuje dostarczenie 3 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dostarczenie dokumentacji i niezbędnego oprogramowania na warunkach określonych w SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy:
— nie były pojazdami prototypowymi, tzn. aby były produkowane seryjnie,
— nie były pojazdami powystawowymi lub/i poleasingowymi,
— były tej samej marki i tego samego typu oraz wyprodukowane w roku w którym nastąpi dostawa,
— były identyczne w danej marce i typie pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego,
— spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.),
— posiadały aktualne świadectwa homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.),
— zostały dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami: wyciągiem ze świadectwa homologacji, certyfikatem zgodności wydanym przez Wykonawcę, potwierdzającym spełnienie normy czystości spalin Euro 6.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Wartość bez VAT wynosi 3 300 000.00 PLN.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *