Z PKP Intercity przez najbliższe 10 lat

  • – 19 mld złotych na inwestycje taborowe i dalsze podnoszenie komfortu podróży oraz rozszerzanie dostępu do kolei w wyniku uruchamiania większej liczby połączeń PKP Intercity w kolejnych latach i zwiększania częstotliwości kursowania pociągów na głównych trasach – to główne korzyści dla pasażerów płynące z podpisanej między PKP Intercity a Ministerstwem Infrastruktury nowej, dziesięcioletniej umowy dot. świadczenia usług publicznych. Nowa umowa umożliwi wzrost liczby połączeń uruchamianych rocznie przez PKP Intercity w kolejnych latach – z 120 tysięcy pociągów w 2021 roku do ponad 196 tysięcy w 2030 roku, co ma stanowić wzrost o 64 procent – poinformował dzisiaj nasz narodowy przewoźnik.

Przedmiotem umowy PSC (z ang. Public Service Contract) podpisanej między PKP Intercity a Ministerstwem Infrastruktury jest świadczenie przez tego przewoźnika usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030. Wartość umowy wynosi 21,091 mld zł. Celem porozumienia jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w rynku przewozów pasażerskich i dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego.

– W najbliższych latach będziemy świadkami bardzo dużych zmian na rynku transportu. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, sektor ten ma dokonać 90% redukcji emisji do 2050 r., zapewnionej w ramach inteligentnego, konkurencyjnego, bezpiecznego i dostępnego systemu transportowego. Rozwój kolei w sposób naturalny wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rozwój polskiej kolei, który wspieramy, czego wyrazem jest podpisana właśnie nowa, dziesięcioletnia umowa PSC, to także ogromny krok w zapewnianiu społeczeństwu dostępności komunikacyjnej. Bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej to nasza przyszłość– deklaruje Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Zrównoważony transport to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który jest kompleksową strategią Unii Europejskiej dotycząca ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Głównymi celami dla sektora transportowego są znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju.

Dzięki nowej dziesięcioletniej umowie PSC i działaniom podjętym w jej ramach zwiększy się dostęp do kolei, co będzie miało duże znaczenie dla zwiększania mobilności społeczeństwa i tym samym walki z wykluczeniem transportowym. W ten sposób odbudowana zostanie rola kolei jako środka transportu pierwszego wyboru w przewozach dalekobieżnych dla jak największej liczby mieszkańców kraju. Plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku.

Wykorzystane mają zostać efekty modernizacji linii kolejowych – rozwinie się oferta oraz zwiększy częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity na głównych trasach, w tym: Warszawa – Białystok, Warszawa – Lublin, Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, Warszawa – Częstochowa, Poznań – Szczecin, na których pociągi będą kursować co godzinę. Warszawę i Łódź, a także Kraków z Poznaniem przez Katowice i Wrocław będą łączyć pociągi kursujące częściej niż raz na godzinę.

Planowany dynamiczny wzrost skali działalności przewoźnika pokazuje także praca eksploatacyjna (iloczyn liczby pociągów i przebytej przez nie odległości), która ma zwiększyć się z 370 mln pockm w latach 2011 – 2020 do 683 mln pockm w latach 2021 – 2030 czyli o ponad 84%. W 2030 roku praca eksploatacyjna będzie o 69% większa niż w roku 2021. Umowa pozwoli na wzrost liczby połączeń uruchamianych rocznie przez PKP Intercity w kolejnych latach – z 120 tysięcy pociągów w 2021 roku, do ponad 196 tysięcy w 2030 roku, co ma stanowić wzrost o 64 procent.

- PKP Intercity wchodzi w nową dekadę z ważnym zadaniem całkowitej przemiany krajowego transportu pasażerskiego, zmierzając do stacji docelowej jaką jest nowoczesna kolei i pośredniej, bardzo istotnej, jaką jest neutralność klimatyczna. To będzie dekada korzystna dla wszystkich – przede wszystkim dla pasażerów, którzy już na dobre przesiądą się do nowoczesnych pociągów, ale także całego sektora kolejowego i rynku pracy – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Nowa umowa PSC umożliwi inwestycje taborowe na kwotę ponad 19 mld zł w latach 2021-2030. PKP Intercity zakupi nowy tabor, zapewniający komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania oraz spełniający rosnące wymagania podróżnych. Planowane inwestycje obejmują m.in.:

  • zakup 38 składów wagonowych, piętrowych typu push-pull do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych (np. Warszawa – Łódź, Kraków – Katowice) wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi dostosowanych do prędkości 200 km/h;
  • zakup ponad 500 nowych wagonów, dostosowanych do prędkości nie mniejszej niż 200 km/h;
  • modernizację blisko  500 wagonów kursujących z prędkością 160 km/h i 200 km/h;
  • zakup 63 (+ opcja 32) lokomotyw wielosystemowych prowadzących pociągi z prędkością 200 km/h;
  • zakup 16 lokomotyw hybrydowych; spalinowo – elektrycznych o prędkości maksymalnej w trakcji elektrycznej 160 km/h i w trakcji spalinowej 120 km/h;
  • zakup 20  składów zespolonych o napędzie hybrydowym i prędkości max. do 160 km/h

– To niezwykle ważna umowa, dzięki której pasażerowie będą korzystać ze stale rozwijającej się oferty połączeń obsługiwanych nowoczesnymi pociągami. Warto podkreślić, że w 2030 roku cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Bardzo ważna jest również stabilność oferty, dająca pasażerowi  komfort w planowaniu przejazdów. Spójna sieć transportowa, która powstanie w najbliższych latach, będzie to gwarantować. Kolej to środek transportu, na którym zawsze będzie można polegać i dlatego stanie się pierwszym wyborem pasażerów przy długodystansowych podróżach – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Fot. Sandra Lis

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *