Linia do Zwardonia pod kątem inwestycji

 • PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały wczoraj umowę na opracowanie studium wykonalności na odcinku Czechowice –Dziedzice – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń na linii z Katowic  do granicy ze Słowacją czyli sporego odcinka linii 139.

PKP PLK w ramach studium wykonalności przeanalizują możliwości modernizacji linii kolejowej nr 139 prowadzącej ze stolicy województwa śląskiego do granicy ze Słowacją. Prace studium obejmą odcinek od Czechowic-Dziedzic do Zwardonia. Uwzględnione będą przewozy w ruchu pasażerskim oraz towarowym. Wykonawca studium ma zająć się także zagadnieniem ruchu transgranicznego ze stroną słowacką. Efektem przyszłej modernizacji byłoby skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa standardu podróży i zwiększenie dostępu do kolei.

– Istotnym działaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest wyprzedzające przygotowywanie projektów do realizacji przyszłych inwestycji. Podpisana umowa na trasie z Katowic przez Czechowice-Dziedzice do Zwardonia zapowiada pozytywne zmiany na kolejowych trasach województwa śląskiego i europejskiej sieci kolejowej TEN-T. Budujemy kolej bardziej bezpieczną, komfortową i punktualną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wartość umowy to ok. 3 mln zł ze środków budżetowych. Wykonawcą jest firma Arcadis.  Prace studialne powinny zakończyć się w połowie 2022 roku. Po opracowaniu studium wykonalności możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych, a następnie prac budowlanych w nowej perspektywie finansowej. Prace studialne określą zakres projektu, jego efektywność oraz koszty realizacji. Dokumentacja przedprojektowa pozwoli na wybór najbardziej korzystnego wariantu modernizacji linii kolejowej.

– Linia kolejowa 139 jest jedną z ważniejszych na kolejowej mapie województwa śląskiego. Służy i pasażerom, jak i przewozom towarowym. Studium wykonalności poprzedza modernizację, która bezwzględnie usprawni transport w tym zakresie i przysłuży się do rozwoju tego regionu – powiedział Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski.

W ramach studium rozważane będzie dobudowanie drugiego toru lub mijanek na odcinku jednotorowym od Wilkowic Bystrej do Zwardonia. Takie rozwiązania pozwalają na zwiększenie przepustowości, a tym samym przejazd  większej liczby pociągów i rozwój ekologicznego transportu kolejowego. Studium zakłada analizę trasy dla pociągów, które pojadą z większą niż obecnie prędkością, od 120 (towarowe) do 160 km/h (pasażerskie). W planach studium uwzględniona ma być modernizacja stacji i przystanków na odcinku Czechowice-Dziedzice – Zwardoń. Zakładane warunki, to m.in. dostosowanie obiektów do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Przeanalizowana będzie również budowa nowych przystanków.

– Realizujemy inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego, ale stale staramy się zwiększać możliwości sieci kolejowej i być przygotowanym do kolejnych inwestycji. Umowa na studium wykonalności na odcinek Czechowice-Dziedzice – Zwardoń, pozwoli dobrze zaplanować kolejne projekty i rozwijać możliwości kolei zarówno w zakresie atrakcyjnych podróży jak i sprawnego transportu towarów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK.

2 komentarze

 1. „Istotnym działaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest wyprzedzające przygotowywanie projektów do realizacji przyszłych inwestycji.” Gdyby PLK realizowało swoje pomysły, modernizacja linii do Zwardonia dawno byłaby przeszłą inwestycją…

 2. »Wykonawca studium ma zająć się także zagadnieniem ruchu transgranicznego ze stroną słowacką«

  Obok ruchu transgranicznego, warto zwrócić uwagę, że przystanki kolejowe Čierne Polesie oraz Čierne pri Čadci zastávka leżą w zasięgu pieszego chodu od polskiej Jaworzynki i czeskiej Herczawy, a także od trójstyku PL-CZ-SK. Tak więc, jakby zamiast pociągu Katowice – Zwardoń pociąg jeździłby w relacji Katowice – Čadca, to na takim połączeniu zyskałaby także komunikacyjnie Jaworzynka.

  Do Jaworzynki nie jeździ już Wispol, a DAS-II jeździ tylko kilka razy na dobę.

  Następnie, jakby były dobre skomunikowania w Czadcy, to można by pomyśleć o skounikowaniach i dobrej ofercie taryfowej dla podróżujących pomiędzy Cieszynem a Zwardoniem i Rajczą.

  Następnie, jakby pociągi Katowice – Zwardoń – Čadca dobrze skomunikować na dworcu w Rajczy z autobusami relacji typu np. Rajcza – Glinka – Novoť – Oravská Lesná – Namestovo (- w wakacje plaże nad Jez. Orawskim), to mogłyby powstać ciekawe połączenia rejonu Kysuc (powiat Čadca) i Orawy (powiaty Namestovo, Dolný Kubin).

  Lokalnym kurortem w rejonie Czadcy staje się Oščadnica (Oszczadnica) wraz z wyciągami na Wielką Raczę. Jakby powstało połaczenie bezpośrednie Katowice – Zwadoń – Čadca, warto by pomyslec o skomunikowanym autobusie Skalité – Oščadnica Centrum i wyciągi na Raczę (Dedovka, Lalik). W przypadku pociągów z Katowic, kończących bieg w Zwardoniu, warto by pomyśleć o skomunikowanym autobusie Zwardoń – Skalité – Oščadnica.

  Co do komunikacji wewnętrznej – polskiej, warto by pomyśleć o lepszym skomunikowaniu gminy Ujsoły z linią kolejową Zwardoń – Rajcza – Katowice. Jak byłem latem w gminie Ujsoły to zaobserwowałem, że blisko 100% turystów przyjeżdża do gminy Ujsoły prywatnymi samochodowami, a na komunikację autobusową składa się kilka par kursów Żywiec – jakieś sołectwo w gm. Ujsoły, i to tylko w dni robocze.

  A jak pisałem wyżej, lepsze skomunikowanie gminy Ujsoły można zrealizować z jednoczesnym skomunikowaniem z Orawą i Orawską Lesną. W Orawskiej Lesnej jest ośrodek narciarski i zabytowa leśna wąskotorówka. Skomunikowany autobus mógłby mieć relację: Rajcza dworzec (odjazd po pociągu z Katowic i po pociągu z Czadcy) – Rajcza Rynek – Ujsoły – Glinka – Novoť – Oravská Lesná Orava Snow – Oravská Lesná HLUZ (wąsk.) – Namestovo centrum – Jezioro Orawskie – Trstená stacja kolejowa.

  Do sukcesów połaczeń autobusowo-kolejowych polsko-słowackich potrzebna jest oczywicie dobra taryfa.

Pozostaw odpowiedź Kamil Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *