Kolej na Śląsk i konsultacje społeczne PKP PLK

  • Stowarzyszenie „Kolej na Śląsk przeanalizowało dokumenty opublikowane przez PKP PLK, dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku” i wyraziło swoją opinię w prowadzonych w tej sprawie przez zarządcę infrastruktury konsultacjach społecznych.

– Do samych zamierzeń inwestycyjnych nie zgłaszamy uwag wierząc, że już realizacja samej tylko opublikowanej listy zaspokoi dużą część oczekiwań mieszkańców i samorządów naszego regionu – czy to w ramach środków budżetowych różnego poziomu, czy to w ramach programu Kolej+, bądź rozwoju komponentów kolejowych CPK lub współfinansowania unijnego – czytamy w oświadczeniu KnŚ.

Ponieważ dziś, tj. 13.11.2020 r. kończy się przedłużony termin składania uwag i wniosków w ramach konsultacji, także i KnŚ złożył kilka uwag do obszernego, bo aż 250-stronnicowego dokumentu.

Dokumenty źródłowe można znaleźć tutaj, natomiast pełną treść opinii KnŚ zgłoszonej do konsultacji znajdziecie pod tym adresem; http://kolejnaslask.pl/index.php/2020/11/13/konsultacje-spoleczne-dot-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-dokumentu-pkp-polskie-linie-kolejowe-s-a-zamierzenia-inwestycyjne-na-lata-2021-2030-z-perspektywa-do-20/

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *