Trwają rozmowy o Kolej Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe oceniają pod względem formalnym wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Wkrótce będzie znana lista wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu tego programu, celem którego jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym i rozwój kolei w regionach. Na bieżąco prowadzone są rozmowy z samorządami.

3 listopada, na posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem przedstawicieli PKP PLK omawiana była realizacja programu Kolej Plus. W posiedzeniu uczestniczyli odpowiedzialni za transport wicemarszałkowie, dyrektorzy departamentów oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich wszystkich województw.

Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK, przedstawił podstawowe założenia i warunki Programu Kolej Plus, a także przebieg I etapu naboru wniosków. Przekazane zostały informacje nt. harmonogramu procedowania złożonych wniosków oraz podsumowania wniosków złożonych w ramach naboru. Przekazane przez PLK informacje pozwalają samorządom na dobre przygotowanie się do realizacji kolejnych etapów Programu.

– PKP Polskie Linie Kolejowe kończą szczegółową ocenę formalną każdego ze wszystkich 96 nadesłanych wniosków. Były rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu, który ogłosimy z końcem listopada, przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria. Na kolejnym etapie rolą samorządów będzie przygotowanie koncepcji dla zgłoszonych inwestycji. Duże zaangażowanie samorządów pokazuje, jak ważna jest realizacja Programu Kolej Plus – powiedział prezes Zarządu PKP PLK.

Lista wniosków zostanie ogłoszona 27 listopada br. Następnie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Będąca pod egidą Ministerstwa Infrastruktury inicjatywa jest warta 5,6 mld zł. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Więcej o Programie Kolej Plus plk-sa.pl/program-kolej-plus

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *