Zamierzenia inwestycyjne PKP PLK

  • Zarządca infrastruktury w naszym kraju opublikował dokument, w którym przedstawia swoje plany dotyczące potencjalnych inwestycji, które chciałby zrealizować do roku 2030. Wytypowano 187 linii kolejowych na obszarze Polski, z czego 17 na terenie województwa śląskiego, mających zostać w tym czasie przebudowanych bądź zbudowanych od podstaw. Poniżej cytujemy wstęp do tego dokumentu autorstwa PKP PLK oraz odnośnik. gdzie można zapoznać się z jego całym tekstem.

Opracowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PKP PLK S.A) dokument PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku (perspektywa finansowa UE 2021-2027) (dalej: Zamierzenia inwestycyjne) przedstawia realną do osiągnięcia wizję stanu sieci kolejowej w 2027 roku, określającą działania inwestycyjne prowadzące do uzyskania tego stanu, zróżnicowane pod względem zakresu rzeczowego i finansowego, możliwie najefektywniej dostosowane do potrzeb na danym odcinku.

Zamierzenia inwestycyjne wskazują kierunkowo priorytety inwestycyjne w związku z koniecznością szczegółowego określenia inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Głównym zadaniem dokumentu jest wskazanie kierunków rozwoju sieci kolejowej w warunkach przewidywanych/prognozowanych dostępnych źródeł jej finansowania, poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej przyczyniających się do osiąganie celów wyznaczonych transportowi kolejowemu w dokumentach strategicznych.

Niniejsze opracowanie jest spójne w zakresie celów rozwoju sektora transportu kolejowego z istniejącymi dokumentami rządowymi w Polsce do 2030 roku. Zamierzenia Inwestycyjne nie zastępują ani nie wyznaczają celów sprzecznych z tymi dokumentami, natomiast określają projekty, których realizacja pozwoli na osiągnięcie zamiarów państwa w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury kolejowej. Największy wpływ na poprawę parametrów sieci kolejowej i osiągnięcie rezultatów zakładanych w dokumentach rządowych będą miały przedsięwzięcia inwestycyjne. Dokument nie określa strategicznej roli kolei w systemie transportowym bądź gospodarce Polski – zagadnienie to jest elementem rządowych dokumentów strategicznych, których celem jest kształtowanie całościowej polityki transportowej Polski.

Cały dokument jest dostępny pod następującym adresem: https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Projekt_-Zamierzenia_inwestycyjne_PKP_PLK.pdf

7 komentarzy

  1. A jaka jest kolejnosc tych inwestycji , alfabetycznie, losowo, czy wedlug koniecznosci?? Caly material jest dostepny na stronie „Zamierzenia inwestycyjne PKP PLK”

  2. Zamierzenie,zatwierdzenie,realizacja – daleka jest droga do otwarcia lini kolejowych w polsce!!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *