Piętrowy EZT w barwach KŚ?

Koleje Śląskie chcą przeprowadzić dialog techniczny związany z przygotowaniem i realizacją zamówienia na zakup taboru kolejowego. W grę wchodzą, m.in. piętrowe składy.

Na platformie zakupowej B2B pojawiło się ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego opublikowane przez Koleje Śląskie. Celem dialogu technicznego, prowadzonego w związku z planowanym
przeprowadzeniem postępowania prowadzonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie: „Dostawa taboru kolejowego przez spółkę Koleje Śląskie” jest pozyskanie informacji od uczestników Dialogu niezbędnych do przygotowania postępowania przetargowego, w tym określenie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.

Wstępne informacje na temat kwestii związanych z przedmiotem zamówienia:
– Opis przedmiotu zamówienia, w tym identyfikacja parametrów eksploatacyjnych dla
EZT piętrowych (dalej również: „EZT” lub „EZT piętrowe”) jak m. in.: skrajnia statyczna/kinematyczna, długość, masa, naciski, promienie łuków, prędkość eksploatacyjna, układ jezdny w tym właściwości biegowe.
– Dostępne koncepcje konfiguracji poszczególnych członów wchodzących w skład EZT.
– Konfiguracja przestrzeni pasażerskiej (układ i liczba miejsc) przy założeniu maksymalnego wykorzystania zarysu obowiązującej skrajni pojazdu. Możliwości przewozu rowerów, miejsca do przewożenia większego bagażu.
– Konfiguracja układu toalet, w tym toalety zgodnej z TSI PRM.
– Materiały możliwe do użycia przy budowie konstrukcji pudeł pojazdów i newralgicznych podzespołów (m.in. wózki), wytrzymałość konstrukcji, wytrzymałość zderzeniowa.
– Możliwe konfiguracje w sterowaniu wielokrotnym (w tym możliwość łączenia różnych typów pojazdów).
– Dostępne rozwiązania w zakresie systemu drzwi wejściowych w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości dla minimalizacji czasu wymiany potoków pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu komfortu wsiadania i wysiadania.
– Wysokość podłogi EZT w strefach wejścia i kompatybilności z różnymi wysokościami
peronów.

2 komentarze

  1. Chyba Škoda City Elephant i Sundeck będą na tych torach, KISS będzie drogo choć wolałbym STADLERA najbardziej z nich wszystkich, o MIREO Siemensa chyba nie mam co marzyć, CORADIA także poza zasięgiem będzie, oby się coś z tego udało powodzenia

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *