155 kilometrów więcej…

  • 19503 km – tyle jest czynnych aktualnie linii kolejowych w Polsce. Według danych na koniec 2019 roku, długość eksploatowanych linii wzrosła przez rok o 155 km. Najwięcej odcinków pozwala jeździć z prędkościami miedzy 80 a 120 km/h. Zwiększył się odsetek tras w stanie technicznym dobrym, spadł udział linii w stanie dostatecznym – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Przepustowość, dopuszczalna prędkość i stan techniczny linii kolejowych są podstawowymi miernikami oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje zaczynają już wpływać na poprawę jakości i dostępności infrastruktury kolejowej.

Z danych głównego zarządcy PKP PLK, zawartych w „Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 2019” wynika, że 60,3% infrastruktury zostało ocenione jako będące w stanie dobrym, 20,2% w stanie dostatecznym, a 19,5% w stanie niezadowalającym (z czego 7,3% w stanie złym).

W 2019 roku, drugi rok z rzędu, odnotowano wzrost udziału infrastruktury kolejowej zakwalifikowanej do grupy o niezadowalającym oraz złym stanie technicznym. Od 2017 r. odnotowano niewielki wzrost (o 1%) udziału infrastruktury w stanie dobrym. Świadczy to o stopniowym pogarszaniu się stanu infrastruktury dotychczas niepodlegającej modernizacji i klasyfikowanej jako będącej w stanie dostatecznym.

O poprawie stanu infrastruktury można mówić analizując zmianę maksymalnych dopuszczalnych prędkości na sieci kolejowej PKP PLK. Pozytywnym trendem było zmniejszenie udziału odcinków linii, po których można poruszać się z prędkością nie większą niż 60 km/h. Jednocześnie nastąpił wzrost do 45,7% udziału odcinków, na których dopuszczalna prędkość wynosi od 80 do 120 km/h (o 1,8 p.p.). W przypadku międzywojewódzkich połączeń pasażerskich jest to często wartość niewystarczająca do realizacji usług. Dla tego typu połączeń pożądana jest prędkość pociągów od 120 do 160 km/h. W Polsce nadal duży udział mają tory o najniższych parametrach wg dopuszczalnych prędkości. W 2019 r. szlaki z prędkością maksymalną do 60 km/h i w przedziale od 60 do 80 km/h stanowiły łącznie ponad 38% wszystkich torów kolejowych.

W 2019 r. udział linii kolejowych o dopuszczalnym nacisku osi 221 kN wyniósł 60%. Pomimo wzrostu takich odcinków nadal na ponad 23% długości linii występują odcinki o dopuszczalnym nacisku osi poniżej 200 kN.

Źródło i więcej informacji oraz statystyki – https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16263,Stan-techniczny-infrastruktury-kolejowej-a-inwestycje-w-2019-r.html

One comment

  1. Ile kilometrow lini kolejowych jest nieczynnych, i zlikwidowanych fizycznie, czy ktos prowadzi taka statystyke??

Pozostaw odpowiedź mirek Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *