Będą i Północne Szopienice

  • Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za blisko 100 mln zł na zaprojektowanie i przebudowę stacji towarowej Katowice Szopienice Północne.

W ramach inwestycji zostaną wymienione tory i rozjazdy, dzięki czemu pociągi pojadą szybciej –  ich prędkość wzrośnie dwukrotnie do 80 km/h. Sprawniejszy przejazd składów towarowych zapewni nowa sieć trakcyjna oraz nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Nadzór nad bezpiecznym przejazdem setek pociągów towarowych odbywać się będzie z nowo wybudowanej nastawni na stacji Katowice Szopienice Płn. Prace obejmą także remont obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktu kolejowego przy ul. Lwowskiej w Katowicach. Obiekt zostanie przebudowany. Pod wiaduktem powstanie chodnik i ścieżka rowerowa. Efektem prac będzie sprawniejszy przewóz towarów koleją na terenie Katowickiego Węzła Kolejowego. Zwiększy się również przepustowość tras. Między Katowicami a Chorzowem więcej ładunków przewiozą cięższe i dłuższe pociągi, osiągające długość do 750 metrów.

  W dynamicznie rozwijającym się województwie śląskim, kolej zapewnia coraz lepsze podróże i jest niezbędna w przewozie towarów. Z Krajowego Programu Kolejowego na terenie województwa prowadzone są inwestycje, które usprawnią przewóz ładunków. Ich celem jest wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Północne” będzie realizowane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”. Wartość tych prac to ok. 100 mln złotych netto. Prace wykona konsorcjum w składzie: KZN Rail Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Remontowo-  Budowlane „TOR” Sp,  ELKOL Sp. z o.o., Nowak – Mosty Sp. z o.o. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2023.

W ramach tego samego projektu, w styczniu 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych: nr 132 na odcinku Bytom – Zabrze Biskupice, nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów oraz na linii nr 180 na odcinku posterunek Dorota – Mysłowice Brzezinka o wartości ponad 250 mln złotych. Od czerwca br. prowadzone są prace trasach Bytom – Zabrze Biskupice oraz Zabrze Biskupice – Maciejów.

– Na Śląsku kolej odgrywa ważną rolę w przewozie towarów. Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycje zwiększają przepustowości ważnych krajowych i międzynarodowych tras towarowych, co zapewnia sprawniejszy przejazd dłuższych i cięższych pociągów z większą ilość ładunków. Inwestycje zwiększają role ekologicznego transportu kolejowego i przynoszą wymierne efekty dla gospodarki – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK

Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

One comment

  1. Czyli budowa nowych przystanków na linii Bytom – Gliwice i puszczenie tam ruchu pasażerskiego , odpada.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *