Wnioski są. I co dalej?

  • PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły nabór wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Do zarządcy infrastruktury kolejowej trafiło ich łącznie 96. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Obejmują one remont, odtworzenie lub budowę nowych linii kolejowych, a także budowę nowych przystanków, mijanek i łącznic kolejowych.

Wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Najwięcej wniosków złożyły województwa: śląskie (19), podkarpackie (11), małopolskie i mazowieckie (9), lubuskie (8). Ponadto wpłynęły zgłoszenia z województw: warmińsko- mazurskie i  kujawsko-pomorskie (6), dolnośląskie, lubelskie i wielkopolskie (5), zachodniopomorskie (4), łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, pomorskie (2) oraz opolskie (1).

 Inwestycje kolejowe w ramach Programu Kolej Plus skutecznie pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz sprzyjają utrzymaniu gospodarki na ścieżce rozwoju gospodarczego. W regionach poprawią się warunki życia mieszkańców. Program Kolej Plus to rozwój komunikacji dostępnej, ekologicznej i atrakcyjnej– powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Budżet Programu to 6,6 mld zł, w tym ok. 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa tj. 85%, a ok.1 mld zł to środki jednostek samorządu terytorialnego tj. 15%. Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż obecnie przewidują założenia programu. Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok. 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym. 71 wniosków dotyczy tzw. projektów liniowych ( tj. modernizacja, rewitalizacja, odbudowa lub budowa nowych linii kolejowych). 25 wniosków zostało złożonych na projekty punkowe (tj. łącznice, mijanki, infrastruktura obsługi pasażerskiej tj. peron, przystanek, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przebudowa układów torowych).

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do kolejnego etapu. Później samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu. Do 26 listopada br. PKP PLK będą szczegółowo analizować każdy wniosek. Będą rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełniają postawione w programie kryteria. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

– W kolejnych etapach wykorzystamy nasze doświadczenie i potencjał do budowy i odbudowy linii kolejowych lub przystanków, które zostaną zakwalifikowane do realizacji. Takie inicjatywy jak program Kolej Plus pozwalają eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei mieszkańcom regionów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes  Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3 komentarze

  1. Papierologia,papierologia, papierologia za kilkadziesiat lat jak dobrze pojdzie, bedzie inny swiat i inni ludzie!?

  2. W uzupełnieniu można dodać, że w ramach naboru do programu zgłoszono 96 wniosków na szacunkową kwotę ok. 20 mld PLN (wg. cen PLK), a budżet programu to 6 mld z hakiem, czyli że już w pierwszym etapie 3/4 wniosków odpadnie. W tym układzie, że z naszego województwa raczej na pewno odpadną 2 wnioski Aglomeracji Beskidzkiej na L190 i 97.

  3. Jeden wniosek na wojewodztwo ma jednak jakas szanse, na przebicie sie do realizacji wlacznie!?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *