Projekt m2 – kolejowy transport towarowy przyszłości

DB Cargo Polska w kooperacji z DB Cargo AG, w rybnickim zakładzie taboru kolejowego, wyprodukowała prototyp innowacyjnego wagonu towarowego, z modułową konstrukcją ramy i wymiennymi pudłami. To unikalna konstrukcja i jedyny tego rodzaju, najnowocześniejszy wagon w Europie.


Projekt m2 realizowany jest w ramach współpracy grupy DB Cargo AG, największego towarowego przewoźnika kolejowego w Europie, z firmą VTG, największym w Europie właścicielem floty taboru kolejowego na wynajem. Celem projektu jest opracowanie i komercyjne wdrożenie nowych rodzajów wagonów towarowych, których konstrukcja pozwala, w prosty i ekonomiczny sposób, dostosować tabor do różnych rodzajów ładunków, a tym samym do indywidualnych potrzeb klienta.

Wyprodukowane w rybnickim warsztacie DB Cargo Polska wagony łączą w sobie wielofunkcyjność i modułowość. Konstrukcja wagonu może być dostosowywana do aktualnych wymagań – długość ramy oraz rodzaj zabudowy mogą być każdorazowo dobierane indywidualnie, zgodnie z wymaganiami klienta. Zapewnia to nadawcom ładunków dostosowane do ich potrzeb rozwiązania transportowe, a przewoźnikom możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się oczekiwania klientów.

Wagony m2 cechuje bardzo wysoka jakość wykonania. Prototypy w całości spawane były ręcznie, metodą łukową w osłonie gazów aktywnych. Do tego celu zastosowano nowatorską technologię spawalniczą umożliwiającą wykonanie złączy o grubości przekraczającej 24mm. Opracowano cztery nowe technologie spawalnicze, pozwalające na spawanie stali
o podwyższonej granicy plastyczności. Do projektu wyselekcjonowano wąską grupę spawaczy, o najwyższych umiejętnościach potwierdzonych próbą roboczą złącza. Cięcie i prefabrykacja elementów składowych konstrukcji wykonywane były przy pomocy wiązki lasera, metodą cięcia plazmowego oraz cięcia wodnego.

Po udanej budowie wagony prototypowe poddawane są licznym testom w terenie. Aktualnie testy hamulców pod różnymi obciążeniami zostały pomyślnie zakończone. Wykonano
z sukcesem również pierwsze testy dynamiczne. Następnym krokiem są testy hałasu i testy obciążenia statycznego.

m2 fakty i liczby:

  • 450m spoiny na jeden wagon
  • 1 tona spoin łącznie
  • 100 stron planów spawania
  • 90% spoin czołowych
  • 5 nowych technologii spawalniczych
  • 100 prób roboczych AP
  • 17 specjalistycznych przyrządów do składania konstrukcji
  • 5 miesięcy bezwypadkowej pracy
  • 100% powierzchniowo / 50% objętościowo zbadanych spoin

Fot. DB Cargo Polska

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *