Kolej aglomeracyjna na obwodnicy – przedprojektowy przetarg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Prace na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz z dobudową torów aglomeracyjnych oraz na obwodnicach towarowych GOP na odc. Katowice Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śl. Szarlej – Radzionków wraz z przyległymi łącznicami”.


8 maja 2020 roku odbyło się otwarcie sześciu ofert złożonych w przetargu. Obecnie trwa analiza przesłanych ofert pod kątem formalno-prawnym i warunków określonych w ogłoszeniu. Podpisanie umowy na realizację prac, po wyłonieniu wykonawcy, zaplanowano na III / IV kwartał 2020 roku. Planowany termin realizacji prac studialnych to lata 2020-2023. Opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zaplanowane są w nowej perspektywie finansowej.

PLK w ramach studium wykonalności przeanalizują możliwości budowy dodatkowych torów na trasie Katowice – Mysłowice. Założeniem planowanej inwestycji jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na liniach pasażerskich i towarowych, m.in. trasy Katowice – Kraków. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń pasażerskich i przewóz większej ilości ładunków. Ważną częścią analizy jest także ocena zwiększenia dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym poprzez budowę nowych przystanków, m.in. Mysłowice Kopalnia. W studium zawarte będą także analizy obejmujące linie kolejowe: Oświęcim – Katowice (nr 138), Jaworzno Szczakowa – Mysłowice (nr 134), Katowice Szopienice Północne – Chorzów Stary (nr 161), Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik (nr 171), Chorzów Stary – Radzionków (nr 145). Przeprowadzone mają być analizy pod kątem określenia zakresu prac w celu poprawy warunków podróży i przewozu towarów. Wykonawcy studium zajmą się również tematem usprawnienia kolejowych przewozów towarów na Śląsku. Badane będą możliwości przystosowania stacji Siemianowice Śląskie, Katowice Szopienice Płn., Katowice Muchowiec, Mysłowice, Brzeziny Śląskie, Piekary Śl. Szarlej do obsługi dłuższych pociągów towarowych (do 750 m)

One comment

  1. Miejmy nadzieję, że uwzględnione zostaną postulaty zarezerwowania miejsca na odtworzone/owe przystanki i plany przywrócenia ruchu na „dziesięciolinii”, która tworzy tzw. obwodnicę GOP (jeździliśmy tam w 2017 i 2018 z pasażerami na rekonesanse i podczas Industriady – stąd zresztą zdjęcie).
    Również pod kątem Kolei Metropolitalnej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *