ZTM profilaktycznie przeciwko wirusowi

Z uwagi na rosnące zagrożenie spowodowane koronawirusem, Zarząd Transportu Metropolitalnego podjął kolejne działania w celu zapobiegania zakażeniom w komunikacji zbiorowej. Ponadto informacje o tym, jak chronić się przed koronawirusem, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, a także na stronach miast i gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Z tego względu konieczne jest wprowadzanie dodatkowych środków bezpieczeństwa, a także szerzenie wiedzy na temat możliwych działań zapobiegawczych.

Dotychczas ZTM zalecił operatorom mycie pojazdów ze szczególną dokładnością oraz wprowadzenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi autobusów, tramwajów i trolejbusów podczas obsługi przystanków. Ponadto organizator komunikacji miejskiej zintensyfikował kontrole czystości pojazdów oraz przystąpił do realizacji akcji informacyjnej – w pojazdach oraz Punktach Obsługi Pasażera wywieszone zostały plakaty informujące pasażerów o tym, jak zapobiegać zakażeniu. Z takimi samymi informacjami można zapoznać się również w mediach społecznościowych ZTM.

Dziś ZTM (11.03) wydał kolejne dyspozycje przewoźnikom. Operatorom zalecono regularną obsługę wszystkich przystanków – również tych „na żądanie”. Dzięki temu minimalizowana jest liczba dotknięć przez pasażerów przycisków. Ponadto kierowcom i motorniczym zarekomendowano dodatkowe wietrzenie pojazdów – poprzez otwieranie wszystkich drzwi na co najmniej minutę przed odjazdem z początkowego przystanku. Zawieszono również sprzedaż biletów w pojazdach na dwa tygodnie (od 12.03).

ZTM przygotowuje się również do działań obejmujących przeprowadzanie dodatkowej dezynfekcji automatów biletowych. Szczególna uwaga poświęcona będzie najczęściej dotykanym przez pasażerów elementom urządzeń, czyli ekranowi, klawiaturze, rynnie (gdzie wydawane są bilety papierowe i reszta) oraz wlotowi na monety.

Podsumowanie działań podjętych przez ZTM:

  • mycie pojazdów przeprowadzane przez operatorów ze szczególną dokładnością,
  • wzmożona kontrola czystości pojazdów,
  • zalecenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi,
  • zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach na dwa tygodnie (od 12.03),
  • realizacja akcji informacyjnej (plakaty w pojazdach oraz POP, media społecznościowe),
  • decyzja o przeprowadzaniu dodatkowego czyszczenia automatów biletowych,
  • regularna obsługa przystanków „na żądanie”,
    dodatkowe wietrzenie pojazdów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *