Elektryki dla Czechowic-Dziedzic

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przymierza się do zakupu autobusów elektrycznych. Przewoźnik wystosował zapytanie ofertowe dotyczące wykonania programu funkcjonalno-użytkowego w celu zakupu i zainstalowania infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (dalej także jako „PFU”) w celu zakupu i zainstalowania infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach” (dalej także jako „projekt”). Program funkcjonalno-użytkowy stanowić musi podstawę do wykonania dokumentacji projektowej oraz ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z opisem i ustaleniem wartości opracowania dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) w zakresie opisanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

PFU musi zawierać określenie szacunkowych kosztów budowy, rozbudowy i montażu elementów wchodzących w skład inwestycji z uwzględnieniem podziału na zadania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za dokonanie niezbędnych uzgodnień, wykonanie analiz, opinii, ekspertyz, raportów, uzyskanie decyzji, warunków technicznych w zakresie niezbędnym do opracowania założeń technicznych i funkcjonalnych ( w tym m.in. Zarządca Dróg, Tauron S.A. itd.).

Fot. UM Czechowice-Dziedzice

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *