Czterdziestolatki na torach

Za 10 lat ponad 1700 wagonów pasażerskich, 245 lokomotyw i niemal 900 elektrycznych zespołów trakcyjnych może przekroczyć wiek 40 lat. Przy wzrastającej popularności podróżowania koleją i rosnącej pracy przewozowej oznacza to w najbliższych latach konieczność modernizacji lub zakupu nowych pojazdów w podobnej lub większej liczbie.


Odpowiedni tabor odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu szybkiego, bezpiecznego i ekologicznego transportu kolejowego. W najbliższych latach przewidywany jest wzrost pracy przewozowej o około 43%. W połączeniu z otwarciem na konkurencję, integracją międzynarodową skutkującą zwiększoną liczbą połączeń międzynarodowych czy transgranicznych, a także zwiększoną aktywnością samorządów, które przywracają ruch na lokalnych liniach kolejowych będzie to skutkować rosnącą potrzebą na inwestycje taborowe.

Na koniec 2018 r. przewoźnicy pasażerscy dysponowali 314 lokomotywami elektrycznymi i 109 spalinowymi. Wagonów z miejscami do siedzenia było 2047, kuszetek i sypialnych – 195, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) – 1247, a spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) – 269. Ponad 80% lokomotyw spalinowych przekroczyło w 2018 r. 40 lat. W przypadku lokomotyw elektrycznych 40 lat i więcej miało tylko niecałe 5%. Jednak już za 5 lat – w 2025 r. wiek ten przekroczy 77% lokomotyw. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wagonów. W 2018 r. czterdziestoletnie pojazdy stanowiły nieco ponad 1%, za 5 lat udział ten wzrośnie do 37%, a za 10 lat do ponad 80%. W przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych niemal 30% były to składy czterdziestoletnie i starsze. Za pięć lat ponad połowa przekroczy ten wiek.

W 2018 r. tylko 5 przewoźników dysponowało wyłącznie taborem w wieku poniżej 30 lat. Były to: Warszawska Kolej Dojazdowa, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, Koleje Małopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna i UBB. Niewielki odsetek starszego taboru posiadały Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Śląskie.

W przewozach dalekobieżnych niemal 68% przewozów prowadzonych jest lokomotywami elektrycznymi, ponad 30% elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, a niespełna 1% przy użyciu lokomotyw spalinowych. W transporcie regionalnym i aglomeracyjnym dominują zespoły trakcyjne elektryczne – 71% i spalinowe – 12%.

4 komentarze

 1. Dane statystyczne są podane w ilostanie a nie eksploatacji. Trzeba więc wziąć poprawkę iż dużo mniej pojazdów jest w czynnej eksploatacji , reszta stoi na bocznicach czekając na dopuszczenie do ruchu.

 2. Może tu coś pomoże ustawa „Kolej+” ?:
  Art. 5.W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017
  r. poz. 510 oraz z 2019 r. poz. 1123) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
  „9. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub
  współfinansowanie przez województwa zadań w zakresie zakupu, modernizacji
  oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich
  wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, o której
  mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *