Raz na 100 lat

Urząd Transportu Kolejowego opublikował aktualizację wykazu pojazdów kolejowych posiadających aktualną rejestrację w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych (NVR) Wykaz zawiera dane aktualne na 30 września 2019 r. W rejestrze znajdują się aktualne dane niemal 104 tysięcy pojazdów.


Każdy pojazd kolejowy poruszający się po sieci kolejowej musi posiadać europejski numer pojazdu EVN. To oznaczenie składające się z 12 cyfr zawierające informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego. NVR to rejestr zawierający numery EVN oraz charakterystyki zarejestrowanych pojazdów. Z obowiązku nadania numeru EVN i rejestracji w bazie NVR wyłączone są pojazdy przeznaczone do eksploatacji np. na bocznicach czy infrastrukturze metra.

Na potrzeby NVR prowadzonego przez Prezesa UTK, wszystkie pojazdy kolejowe dzieli się na jedną z czterech kategorii: wagony towarowe, wagony pasażerskie, pojazdy trakcyjne i pojazdy specjalne. Rejestr zawiera dane na temat prawie 4,5 tys. wagonów pasażerskich, ponad 115 tys. towarowych, ponad 10 tysięcy pojazdów trakcyjnych oraz blisko 4,3 tys. specjalnych. Łącznie w NVR jest prawie 137 tysięcy pozycji. W tej liczbie zawierają się także pojazdy wycofane z eksploatacji, dla których dane muszą być stale przechowywane. Wszystkie pojazdy posiadające aktualną rejestrację to blisko 104 tysiące.

Ciekawostką jest to, że po wycofaniu pojazdu z eksploatacji ten sam numer EVN może zostać nadany dla kolejnego pojazdu dopiero po 100 latach. Korzystając z danych NVR warto zwrócić uwagę, że każdy z członów zespołu trakcyjnego wpisany jest jako osobna pozycja w rejestrze. Dla ułatwienia prowadzenia analiz, zamieszczone w wykazie dane zawierają osiem pierwszych cyfr numeru EVN.
Analizę danych z NVR można znaleźć w opracowania UTK.

Dokładną analizę danych z NVR można znaleźć w opracowaniu UTK tutaj

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego 

2 komentarze

  1. Spis jest nieaktualny. Proszę zobaczyć ile jest w nim wagonów typu 120A czy BHP. Większość z ich od dawna nie istnieje i została pocięta na złom.

    1. Umiejętność czytania ze zrozumieniem kłania się „….W tej liczbie zawierają się także pojazdy wycofane z eksploatacji, dla których dane muszą być stale przechowywane ….”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *