Powstała spółka PKP CARGO INTERNATIONAL

2 października Advanced World Transport (AWT) – czeska spółka z Grupy PKP CARGO – zmieniła nazwę na PKP CARGO INTERNATIONAL. Rebranding AWT, w tym zwłaszcza nowa nazwa oraz logotyp i barwy korporacyjne, mają silniej utożsamiać związki spółki z Grupą PKP CARGO i lepiej odzwierciedlać jej działalność na rynkach międzynarodowych.


Advanced World Transport jest drugim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w Czechach. W maju 2015 roku PKP CARGO S.A. przejęło 80 proc. udziałów w spółce, a w listopadzie 2017 roku pozostałe 20 proc. W grudniu 2018 roku spółka AWT nabyła 80 proc. udziałów w spółce PRIMOL-RAIL d.o.o., która w 2019 roku otrzymała certyfikat umożliwiający samodzielną realizację przewozów na rynku słoweńskim.

W ubiegłym roku rozpoczął się proces kompleksowej restrukturyzacji AWT, który przynosi już wymierne efekty. W pierwszym kwartale 2019 roku spółka AWT po raz pierwszy od wejścia do Grupy PKP CARGO odnotowała wynik dodatni, a tę pozytywną tendencję potwierdziła dobrym wynikiem uzyskanym także w całym pierwszym półroczu 2019 roku.

Chcemy rozwijać działalność Grupy PKP CARGO na nowych rynkach i zdobywać nowych klientów. W tej strategii ważne miejsce zajmuje AWT. Doskonałym odzwierciedleniem takiej strategii, a także przejawem dalszej integracji AWT w Grupie PKP CARGO jest rebranding spółki, polegający na zmianie jej nazwy, logotypu i barw korporacyjnych. Nowa nazwa – PKP CARGO INTERNATIONAL – ma silniej utożsamiać ścisły związek spółki z Grupą PKP CARGO oraz lepiej odzwierciedlać jej działalność na rynku międzynarodowym. Mam nadzieję, że zmiana ta w powiązaniu z coraz lepszymi wynikami uzyskiwanymi przez spółkę zostanie przyjęta pozytywnie zarówno przez jej załogę, jak też przez klientów spółki, jej kontrahentów i partnerów biznesowych – powiedział Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Fot. PKP Cargo

3 komentarze

  1. Dobrze!!!! Kolejna spółka z grupy PKP. Kolejny dyrektor, kolejny zarząd. Ktoś chyba z rodziny polityka PiS nie miał roboty. Biurokracja na pełnym poziomie. Tylko w naszym kraju kolej jest tak rozwalona na spółki i spółeczki. Ale przecież hajs się musi zgadzać, a nikt problemu nie widzi.

    1. AWT zostało zakupione jeszcze za czasów PO-PSL, co ciekawe w chwili zakupu przez PKP Cargo portfel zamówień spółki w 70% składał się wywozu węgla z czeskich kopalni, które właśnie zaczęto zamykać…

  2. W polsce jest 22 przewoznikow (towarowych) , nawet w USA tylu nie ma, ale tam kolejarz ma szacun, tak jak PKP w okresie miedzywojennym!!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *