Newag z nowymi kontraktami

NEWAG S.A. podpisała trzy kluczowe umowy dotyczące dostaw nowych lokomotyw elektrycznych. Łączna ilość zamówionych nowych lokomotyw elektrycznych to 66 o całkowitej wartości ponad 1 mld zł.


Producent z Nowego Sącza zyskał trzy umowy podczas trwających w tym roku gdańskich targów TRAKO. We wtorek, pierwszego dnia targów, pomiędzy PKP Intercity a NEWAG S.A podpisane zostało oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, którego przedmiotem jest zwiększenie przedmiotu umowy na dostawę kolejnych 10 czteroosiowych lokomotyw elektrycznych Griffin. W skutek skorzystania z prawa opcji szacunkowa wartość umowy uległa zwiększeniu do kwoty blisko 450 mln zł netto. Podczas TRAKO została zaprezentowana lokomotywa Griffin EU160-003, dwa pierwsze pojazdy odbywają testy homologacyjne na torze doświadczalnym w Żmigrodzie.

Kolejna z podpisanych umów dotyczy zamówionych przez PKP Cargo S.A. 31 egzemplarzy sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych DRAGON 2 wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Zawarta umowa gwarantuje dostawy 31 fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych, z czego 7 z nich będzie posiadało moduł dojazdowy, a 24 dwunapięciowe sztuki zostaną przystosowane do jazd w Czechach i Słowacji. Dostawy lokomotyw przewidywane są na lata 2019-2022. Wartość umowy wynosi ponad pół miliarda złotych netto. Jest to jak dotychczas największy kontrakt NEWAG w historii.

Ostania z umów została zawarta pomiędzy NEWAG S.A. a spółką Rail Capital Partners. Dotyczy ona dostaw 5 fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych DRAGON 2 oraz świadczeń serwisowania. Dostawy lokomotyw zostaną wykonane w roku 2020 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Szacunkowa wartość umów wynosi blisko 80 mln zł netto.

Fot. Newag S.A.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *