31 nowych lokomotyw dla PKP Cargo

PKP CARGO S.A. podpisało umowę z konsorcjum firm NEWAG S.A. oraz NEWAG LEASE Sp. z o.o. na zakup 31 nowych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych DRAGON 2.


Umowa dotyczy dostawy siedmiu nowych lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy oraz 24 nowych lokomotyw dwunapięciowych, wyposażonych w systemy zasilania 3 kV DC i 25 kV 50 Hz AC. W ramach umowy Konsorcjum NEWAG zobowiązało się do dostawy oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotyw oraz dostawy zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego. Konsorcjum przeszkoli oraz przeprowadzi autoryzację personelu PKP CARGO w zakresie utrzymania i eksploatacji lokomotyw.

Harmonogram umowy zakłada dostawę siedmiu lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy w czwartym kwartale 2019 roku. W 2021 roku NEWAG dostarczy PKP CARGO 12 pojazdów w wersji dwunapięciowej, a kolejne 12 sztuk tej wersji – w 2022 roku. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 518,9 mln złotych netto.

E6ACTa DRAGON 2 to lokomotywa sześcioosiowa, zaprojektowany do prowa­dzenia ciężkich składów towarowych. Lokomotywy DRAGON 2 wykorzystują naj­nowocześniejsze, niezawodne technologie oraz zapewniają wysoki komfort pracy maszynisty. Głównym atutem Dragona 2 jest bardzo wysoka siła pociągowa, która w połączeniu z dużą masą lokomotywy, efektywnym systemem antypo­ślizgowym oraz napędem na każdą oś, umożliwia prowadzenie ciężkich składów towarowych. Lokomotywa DRAGON 2 to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomo­tywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyj­ności (TSI 2014) oraz wyposażona w ETCS poziom 2. W lokomotywie zabudowa­no przekształtniki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapewniające bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat energii o 50% oraz zmniejszenie rozmiarów i masy urządzeń o 60%.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *