Zielone MPK Częstochowa

Podczas przebudowy linii częstochowskich tramwajów prace wykonywane są z maksymalną dbałością o zieleń miejską. W mediach społecznościowych pojawiły się sprzeczne informacje, dlatego MPK Częstochowa chce wszystko wyjaśnić.


W obliczu pojawienia się w mediach społecznościowych szeregu nieprecyzyjnych informacji mogących wprowadzić w błąd opinię publiczną na temat reorganizacji zieleni przy realizowanej przebudowie linii tramwajowej w al. Pokoju, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. informuje, że jednym z priorytetów przedkładanych wykonawcy zadania zarówno w fazie projektowania, jak i realizacji prac było i jest doprowadzenie do zminimalizowania w możliwie najwyższym stopniu ingerencji w drzewostan egzystujący w obrębie placu budowy oraz zabezpieczenie wegetujących roślin przed potencjalnie negatywnymi skutkami prowadzonych robót.

Budowa nie zmieni charakteru al. Pokoju słynącej z bujnej roślinności, przeciwnie doprowadzi do poprawy liczebności stanu zieleni w tej części miasta. Na potwierdzenie tych słów informujemy, że z uwagi na dostosowanie budowy do nowych warunków technicznych wynikających z ustaw i rozporządzeń, które znacznie różnią się od tych sprzed 60 lat (kiedy budowano pierwotną linię tramwajową) wykonawca zmuszony był do wycięcia 4 sztuk drzew z uwagi na potrzebę budowy normatywnego peronu i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Czeka nas jeszcze wycinka 2 sztuk w tym samym miejscu budowy oraz jednej sztuki drzewa w pobliżu estakady, którego stan zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dodatkowo w związku z inwestycją w obrębie al. Pokoju zostaną nasadzone 22 sztuki nowych drzew o wysokości ok. 3,5 metra każde (m. in. klon pospolity, platan klonolistny i lipa drobnolistna). Nowe nasadzenia będą wyposażone w system napowietrzająco – nawadniający, co znacznie zwiększa szanse prawidłowego rozwoju roślin.

W obliczu faktu, że wzdłuż al. Pokoju na odcinku od estakady do wiaduktu przy Rezerwacie Archeologicznym zinwentaryzowanych jest 230 drzew w ramach zieleni uporządkowanej, jasno widać, że redukcja 7 sztuk drzew (po nowych nasadzeniach bilans będzie dodatni wynoszący + 15 sztuk) jest niezbędnym minimum, do którego ogranicza się reorganizacja zieleni w ramach przeprowadzanej budowy linii tramwajowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. pragnie zapewnić, że wykonawca prac budowlanych w temacie ochrony zieleni miejskiej egzystującej w obrębie inwestycji, zostanie zobowiązany do zachowania podobnych, rygorystycznych obwarowań także w trakcie prac na pozostałych odcinkach wielkiej przebudowy starej linii tramwajowej w Częstochowie.

Fot. MPK Częstochowa

One comment

  1. Ekologia w przypadku Częstochowy? Że parę drzew osłonili szczątkami innych drzew? Proszę, w przypadku kursów na Dźbów ekologia nie istnieje. Tak samo z innymi kursami w mieście, gdzie autobus stoi z włączonym silnikiem kilkanaście minut, zamiast obsłużyć kilka dodatkowych przystanków. Nie wspomnę o porannych jazdach bez zatrzymania, tzw. podsyłach. Gdyby komunikacja w Częstochowie była okej nie byłoby tyłu korków na Lisiniec, Wyczerpy czy na Rakowie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *