Dodatkowa dawka kontroli

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą od początku wakacji wzmożone kontrole pociągów, szczególnie w składach jadących w popularnych wakacyjnych kierunkach. 


Inspektorzy UTK dodatkowe kontrole prowadzą od początku wakacji. W trakcie kontroli sprawdzane są elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo takie jak: zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, działanie monitoringu, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę inspektorzy przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera. Kontrolują czystość składu, toalety i ich wyposażenie, stan okien, działanie klimatyzacji jeśli pociąg jest w nią wyposażony, oświetlenie, informację megafonową i wizualną oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu. W przypadku kontroli w trakcie jazdy, inspektorzy zwracają również uwagę na przepełnienie wagonów oraz punktualność pociągu.

W ubiegłym roku ponad 310 mln pasażerów zdecydowało się na podróż koleją. W pierwszych miesiącach tego roku wynik był jeszcze lepszy. Chcemy by ten trend się utrzymał. By to osiągnąć pasażer musi mieć pewność, że bezpiecznie i komfortowo dotrze do celu. Kontrole przeprowadzane przez UTK z pewnością motywują przewoźników do ciągłego podnoszenia jakości usług – podkreślił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie to za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu grozi do 5 tys. euro kary.

Do końca czerwca 2019 r. UTK przeprowadził 186 kontroli pociągów pasażerskich. To ponad 350 sprawdzonych składów, ponieważ w trakcie jednej kontroli weryfikowanych jest kilka pociągów. Od kilku lat wskaźnik nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2018 r. Prezes UTK wydał 93 decyzje w sprawie wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych. W pierwszej połowie 2019 r. były to 103 takie decyzje. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie: złego stanu technicznego drzwi czołowych i bocznych, braku właściwego nadzoru nad dokumentacją związaną z eksploatacją pojazdów, niesprawnych urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

W przypadku niezapewnienia odpowiedniej jakości podróży pasażerowie mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Prawo europejskie gwarantuje odszkodowania za opóźnienie pociągów dalekobieżnych. W przypadku opóźnień od godziny do dwóch – 25% ceny biletu, przy ponad dwugodzinnym opóźnieniu – połowa ceny biletu. Odszkodowanie jest jednak wypłacane tylko wtedy, gdy przekracza równowartość 4 euro.

W pierwszym półroczu 2019 r. wpłynęło łącznie 577 skarg pasażerów (dla porównania w pierwszym półroczu 2018 r. było ich 612, a w całym 2018 r. 1384). Główna tematyka zgłoszeń to niewłaściwa obsługa przez drużyny konduktorskie i pracowników kas biletowych, niekomfortowe warunki przejazdu (w tym m.in. problemy z ogrzewaniem i klimatyzacją), niesatysfakcjonujący sposób rozpatrzenia skarg i reklamacji przez przewoźników kolejowych, konstrukcja rozkładu jazdy, opóźnienia oraz odszkodowania związane z niedogodnościami podczas podróży.

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, wówczas można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail. Pasażerowie, których roszczenie finansowe nie zostało uwzględnione, mogą także wziąć udział w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *