LEO Express próbuje dwa razy

Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że otrzymał dwa jednobrzmiące wnioski od Leo Express s.r.o. oraz od Leo Express Global a.s. o przyznanie otwartego dostępu na trasie Praga – Wrocław. Obaj przewoźnicy wnioskują o zgodę na wykonywanie kursów przez pięć lat od 15 grudnia 2019 roku.Wnioski zostały złożone 8 kwietnia (Leo Express s.r.o.) oraz 18 kwietnia 2019 r. (Leo Express Global a.s.), jednak były niekompletne i niespójne. Uzupełnienia zostały złożone do UTK 30 i 31 maja.Przewoźnicy planują jeździć od piątku do poniedziałku, w tym jeden kurs w piątki z Pragi do Wrocławia, dwie pary (tam i z powrotem) w soboty i niedziele oraz kurs z Wrocławia do Pragi w poniedziałek. Wskazują, że głównym celem proponowanych połączeń jest wykonywanie połączeń międzynarodowych w relacji Praga – Wrocław.

Przed wydaniem decyzji może zostać zbadany wpływ nowych połączeń na już funkcjonujące. Takie badanie następuje tylko na wniosek. Zainteresowani mają cztery tygodnie na jego złożenie. Termin ten rozpoczyna bieg od 24 czerwca, czyli od dnia publikacji informacji na stronie UTK.

– Aby przewoźnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mógł świadczyć usługi w Polsce, musi spełnić kilka warunków: posiadać licencję, certyfikaty bezpieczeństwa część A i B oraz przyznaną decyzję o otwartym dostępie. Licencja i certyfikat bezpieczeństwa część A wydane w dowolnym kraju unijnym zachowują ważność na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej bez żadnych dodatkowych formalności. Część B certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej i jest ważna tylko w kraju wydania. Zarówno LEO Express Global a. s., jak i Leo Express s.r.o. posiadają licencje oraz certyfikaty bezpieczeństwa część A wydane w Czechach – informuje na swoje stronie UTK.

Kolejnym dokumentem potrzebnym zagranicznemu przewoźnikowi do uruchomienia pociągów na danej trasie jest decyzja w sprawie otwartego dostępu na trasie międzynarodowej. Przed wydaniem decyzji regulator może zbadać cel główny nowej proponowanej usługi lub jej wpływ na równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych. Prezes UTK badania dokonuje jednak wyłącznie na wniosek podmiotów uprawnionych.

Przypomnijmy, że w 2017 roku prezes UTK wydał pozytywna decyzję dla LEO Express na przejazdy na trasie Praha hl. n. – Kraków Główny.

One comment

  1. Leo- tak trzymac,konkurencja to podstawa biznesu,Stwierdzam to z przykroscia ,chcieliby polacy wlasnego przewoznika( ja tez) czy Prezes IC obudzi sie z Amoku??

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *