Raciborski dworzec dalej w planach

Stacja Racibórz jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla jej przebudowy, która ma zostać zrealizowana do końca 2023 roku. Budynek dworca również miał zostać poddany przebudowie, lecz od ostatnich konsultacji minęły 2 lata. Czy obiekt, który w 1997 roku został zniszczony przez wielką wodę, doczeka się poważnego remontu?


Od wielkiej powodzi minęło już 21 lat. Jednym z poszkodowanych przez wielką wodę był m.in budynek dworca kolejowego w Raciborzu. Od tamtego momentu na obiekcie nie została przeprowadzona żadna poważniejsza inwestycja. Wydaje się, że powódź była też dobrym pretekstem do ograniczenia ilości kas i powierzchni przeznaczonej dla pasażera. W końcu koniec XX wieku i początek XXI wieku był czasem największych cięć w połączeniach regionalnej kolei. Dworzec w Raciborzu stał się nierentowny. Na nieszczęście zarządcy nie zawalił się podczas powodzi. Nasze zainteresowanie przyszłością budynku dworca w Raciborzu jest starsze niż sam portal SIT. Praktycznie od samego początku śledzimy jego przyszłość, dlatego długa cisza i brak informacji o postępach w inwestycji zaniepokoił nas.

Postanowiliśmy zapytać w PKP Nieruchomości czy inwestycja przypadkiem nie jest zagrożona. Jeszcze podczas pierwszych konsultacji społecznych, które miały miejsce dwa lata temu, mówiono że przebudowa dworca kolejowego musi zostać przeprowadzona jednocześnie z przebudową stacji Racibórz. Powodem jest powiązanie ze sobą obu konstrukcji i prowadząc prace budowlane na jednym z obiektów nie da się nie naruszyć konstrukcji drugiego obiektu, dlatego najlepiej przeprowadzić dwie inwestycje równolegle. Od przedstawicieli PKP Nieruchomości otrzymaliśmy szybką i optymistyczną wiadomość. Dworzec kolejowy w Raciborzu ujęty jest w Planie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i planowany termin rozpoczęcia prac projektowych dla tego obiektu to jesień 2019 roku. Zarządca odbył już wstępne rozmowy z Urzędem Miasta w Raciborzu, a po rozpoczęciu prac projektowych przewidziane są kolejne konsultacje z przedstawicielami Miasta. Teraz tylko można liczyć na terminową realizację kolejnych etapów postępowania inwestycyjnego.

Przypomnijmy jeszcze, że przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków – na linii kolejowej E-59 został rozstrzygnięty i inwestycja ma już swojego wykonawcy. Za najkorzystniejszą ofertę złożoną w przetargu została uznana oferta złożona przez WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, która swoją usługę wyceniła na 3 493 200,00 zł brutto.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *