Konkurs na stanowiska w zarządzie KŚ

Publikujemy w całości komunikat w sprawie konkursu na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych, ogłoszony dzisiaj przez Koleje Śląskie. 


Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z dnia 7 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko prezesa Zarządu oraz wiceprezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, w sekretariacie – bud. A, p. II, pok. 19 w godzinach 8:00 – 15:00 w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Zarządu spółki Koleje Śląskie” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych”. Możliwe jest również wysłanie zgłoszenia pocztą na adres: Koleje Śląskie Spółka z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, z zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do Spółki do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data/godzina wpływu dokumentów do Spółki.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej Kolei Śląskich w zakładce BIP>Ogłoszenia.

One comment

  1. Wymagania raczej nie sprawiają wrażenia stworzonych po to by komukolwiek utrudnić wejście na te stanowiska 🙂

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *