Kryzys w MZK Jastrzębie

Likwidacja PKM Jastrzębie, chorobowy strajk kierowców, a teraz wypowiedzenie umowy MZK przez firmę Warbus. Nie ustają problemy komunikacyjne w Jastrzębiu-Zdroju i gminach obsługiwanych przez tamtejszy Międzygminny Związek Komunikacyjny.


W czwartek 7 marca przed godz. 15.00 do biura MZK dotarło pismo firmy Warbus dotyczące zakończenia współpracy z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym. Autobusy warszawskiego przewoźnika nie wyjechały na drogi od poniedziałku 11 marca.

Władze MZK uznały takie działanie za bezprawne. Zgodnie z obowiązującą umową wykonawca kontraktu nie ma prawa do wypowiedzenia jego warunków, jeśli nie doszło do naruszenia umowy ze strony zamawiającego, czyli MZK. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Jako powód wypowiedzenia umowy firma Warbus podaje jakoby zmuszona była płacić kary umowne, które „wygenerowało” Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej będące podwykonawcą jastrzębskiego kontraktu. Chodzi o problemy komunikacyjne spowodowane „chorobą” niemal wszystkich kierowców PKM w okresie od 11 do 17 lutego. Idąc dalej czytamy, jakoby PKM w roli podwykonawcy zostało Warbusowi narzucone.

Odnosząc się do pierwszej kwestii należy podkreślić, że kary nie zostały formalnie nałożone, a spółka PKM jest samodzielnym podmiotem mającym osobowość prawną i odpowiadającą samodzielnie za swoje działania. Warto dodać, że problemy komunikacyjne we wspomnianym okresie związane są również z działaniem firmy Warbus, ponieważ i ona nie wykonywała w całości swoich zadań.

Sytuacja na liniach

 • W całości (bez zmian) wykonane są kursy na liniach: 101, 102, 103, 103A, 104, 105, 107, 108, 110, 114, 115, 118, 122, 125, 126, 127, 130.
 • Linie: 106, 109, 111, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 131 są wykonywane częściowo zgodnie z rozkładem jazdy komunikacji zastępczej.
 • Na linii 112 zabraknie kursu o godz. 4.45,7.05 i 14.15 z przystanku „Armii Krajowej WORD” oraz o 6.20, 8.05 i 15.05 z przystanku „KWK Borynia”.
 • Linia 113: nie pojadą kursy o 13.20 z „Dworca Zdrój”, 14.50 z przystanku „Armii Krajowej WORD” oraz o 14.15 i 15.25 z przystanku „KWK Borynia”.
 • Linia 120: nie pojadą kursy o 7.15 z „Dworca Arki Bożka” i 7.24 z przystanku „Ruptawa Szkoła”.
 • Na linii 121 zabraknie kursu o godz. 6.30 i 13.10 z przystanku „Chlebowa Pętla” oraz o 7.25 i 14.10 z przystanku „KWK Borynia”.
 • Linia 128: w tym przypadku nie pojedzie autobus o godz. 5.20 i 6.35 z „Dworca Arki Bożka”, a także o godz. 6.30 i 7.15 z przystanku „Pawłowice Centrum Targ”.
 • Linia E-3: zabraknie kursu o godz. 14.20 z „Dworca Arki Bożka” oraz o godz. 15.18 z przystanku „Rybnik Śródmieście 3 maja”.
 • Linia 131: nie pojadą kursy o godz. 7.45, 12.45 i 13.45 z „Dworca Arki Bożka” i o 8.48, 13.50, 14.50 z „Rybnik Śródmieście 3 Maja”.
 • Linia 129 (relacji Zdrój – OPS) zostaje tymczasowo zawieszona.

Rekompensata

Pasażerowie posiadający bilet miesięczny, który z powodu problemów komunikacyjnych w okresie 11-24 lutego nie został wykorzystany, mogą ubiegać się o rekompensaty. MZK przedłuża termin składania wniosków w tej sprawie. Można to zrobić do 17 marca i po tym okresie wszystkie będą rozpatrywane.

2 komentarze

 1. Jak dla mnie MZK JZ jest najgorszym, najbardziej niekompetentnym organizatorem komunikacji jakiego tylko sobie można wyobrazić. Gigantyczny upadek tego organizatora jest spowodowany gigantyczną niewiedzą, wieloma złymi decyzjami. To jest wstyd, że w mieście z 100 tys. mieszkańców mogło dojść do takiej masakry. Jak dla mnie obecnie JZ powinno iść teraz drogą Rybnika i Wodzisławia a MZK powinien być zlikwidowany. Ten związek obecnie nie ma kompletnie sensu.
  Należy również w trybie pilnym usunąć wszystkich odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. To nie jest tak, że Warbus jest zły, że związkowcy w PKM JZ są źli- zły jest MZK bo doprowadził do nieprawdopodobnie absurdalnej sytuacji. Jak można w ogóle było nie być w stanie dokończyć procedury zrobienia z PKM operatora wewnętrznego? Kolejna sprawa- niechęć do głębszych reform. Zniechęcenie wielu gmin do usług MZK JZ. Słabo to wygląda…

 2. Ponieważ w tym artykule nie przedstawiono argumentów Warbusa, czynię to, korzystając z artykułu zamieszczone na portalu Infobus:

  1. Warbus wygrywając przetarg na obsługę linii MZK Jastrzębie-Zdrój nie planował żadnych podwykonawców.

  2. Rada Gminy Jastrzębie-Zdrój przegłosowała uchwałę o wyjściu Jastrzębia-Zdrój z MZK motywując to tym, iż przetargu nie wygrał PKM Jastrzębie-Zdrój.

  3. MZK uzależniło zawarcie umowy z nami od zawarcia umowy na podwykonawstwo – na okres 10 lat – z PKM.

  4. 3 marca 2015 r. zawarliśmy umowę z MZK oraz umowę na podwykonawstwo z PKM.

  5. Następnie miasto Jastrzębie-Zdrój wychodzi z MZK, a MZK wypowiada nam umowę na świadczenie usług. Miasto nie było jednak w stanie zapewnić samodzielnej komunikacji i podjęło kolejną uchwałę – tym razem o powrocie Jastrzębia-Zdrój do MZK. MZK cofa wypowiedzenie i świadczymy usługi razem z PKM.

  6. Na początku lutego 2019 r. permanentne problemy finansowe spółki PKM powodują, iż MZK będący jej właścicielem postanawia o likwidacji firmy pomimo, iż PKM ma ważną 10-letnią umowę na podwykonawstwo z Warbusem.

  7. Marzec 2019 – widomo likwidacji spółki wywołuje „strajk” kierowców w PKM w dniach 11-17 lutego 2019 roku. W efekcie umowa o obsługę linii nie może być w pełni realizowana przez Warbus.

  8. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podejmuje kolejną uchwałę zobowiązującą panią prezydent do przygotowania uchwały o wystąpieniu z MZK, co w praktyce skutkować będzie kolejnym, drugim już, rozwiązaniem umowy z Warbusem z powodu wystąpienia miasta Jastrzębie-Zdrój z MZK.

  9. Warbus – we współpracy z MZK – zorganizował na czas „strajku” komunikację zastępczą”.

  10. Mimo, że to „strajk” kierowców w PKM (którego właścicielem jest MZK) spowodował niezrealizowanie w pełni zadań przewozowych, MZK zapowiada (na piśmie) nałożenie na Warbus gigantycznych kar z tego tytułu.

  11. Kary te – zgodnie z umową – Warbus przekłada na PKM, co będzie w praktyce możliwe po ich faktycznym wyegzekwowaniu od Warbusa.

  12. MZK wstrzymuje się z poinformowaniem na piśmie Warbusa, w jakiej konkretnie wysokości są te kary i jak będą naliczane. Otrzymujemy tylko informację ustną o kwocie około 800 000 PLN.

  13. Powstaje realne zagrożenie, iż do czasu rozstrzygnięcia kwestii kar PKM nie będzie już istniał i nie będzie posiadał jakiegokolwiek majątku, bowiem zdąży się zlikwidować i nie poniesie odpowiedzialności z tytułu zaprzestania świadczenia usług.

  14. W międzyczasie – PRZED PODJĘCIEM UCHWAŁY PRZED RADĘ MIASTA JASTRZĘBIE_ZDRÓJ – (pismo z 06 lutego opublikowane 20 lutego na stronach MZK) MZK planuje w drugim półroczu 2019 roku ogłosić przetarg na przewozy objęte naszą umową.

  15. Mając na uwadze powyższe w dniu 7 marca 2019 roku Warbus wypowiedział umowę PKM ze względu na zaprzestanie świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo oraz domaga się odszkodowania od PKM w wysokości 5,8 miliona PLN za zaprzestanie świadczenia usług przewozowych.

  -„Podsumowując działania MZK mamy następującą sytuację – najpierw Zarząd przymusił naszą spółkę do zawarcia umowy o podwykonawstwo ze swoją spółką PKM; potem chciał ją zlikwidować w praktyce zrywając 10-letni kontrakt z Warbusem; a na koniec chce nas obciążyć finansową odpowiedzialnością za działania własnej spółki” – wylicza Paweł Szymonik, właściciel Warbusa. – Dlatego można powiedzieć, że MZK wstawił do Warbusa swoją spółkę PKM jako „konia trojańskiego”, aby móc przy jego pomocy wypowiedzieć nam umowę – i to z naszej winy – mimo, że przewozów nie realizuje podmiot, którego jest właścicielem. Mając na wszystko na uwadze, Warbus wypowiedział umowę MZK oraz przygotowuje pozew do sądu na kwotę co najmniej 11 milionów złotych z tytułu poniesionych szkód w wyniku działania MZK.”

  Jak podkreśla szef Warbusa, dzięki wypowiedzeniu toksycznego kontraktu z MZK sytuacja Warbusa poprawia się i dobrze wróży pozostałym kontraktom Warbusa.

  http://infobus.pl/warbus-odpowiada-mzk-39-autobusow-idzie-na-sprzedaz_more_112966.html

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *