Opole – Kluczbork do rewitalizacji

Wystartował przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację linii kolejowych 301 i 293 na odcinku Opole – Kluczbork. Szacunkowa wartość realizacji to blisko 5 mln zł netto. Termin zakończenia realizacji planowany jest na 540 dni od momentu podpisania umowy.


PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim oraz pozwoleniem na budowę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole – Kluczbork”

W ramach zamówienia przeprowadzone zostaną m.in takie prace jak:

  • Optymalizacja geometrii linii kolejowej (w granicach istniejących konstrukcji ziemnych) celem uzyskania prędkości maksymalnej 120 km/h (nie mniejszej niż 80 km/h),
  • Kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej, regulacja torów w planie i profilu oraz wykonanie naprawy i wzmocnienia podtorza na całym analizowanym odcinku,
  • Oczyszczenie, udrożnienie i wyremontowanie istniejącego odwodnienia torów oraz wykonanie nowego w miejscach, gdzie jest jego brak i jego zaprojektowanie nie wpłynie na zajętość terenu poza granicami terenu PKP,
  • Zastosowanie nawierzchni bezstykowej oraz rozjazdów spawanych na wszystkich torach.
  • Zapewnienie dopuszczalnych nacisków dla pociągów pasażerskich min. 196 kN/oś (20t) oraz dla pociągów towarowych min. 221 kN/oś (22,5t/oś),
  • Odbudowa stacji kolejowej Jełowa obejmująca m.in. zabudowę torów, rozjazdów, peronu wyspowego,
  • Zmiana kategorii przejazdu w km 19,859 linii kolejowej nr 301 na kat. A,
  • Likwidacja przejazdów kolejowych, których utrzymanie jest nieopłacalne,
  • Dostosowanie rozmieszczenia peronów do lokalizacji siedzib ludzkich i celów podróży, w tym budowa nowych przystanków w miarę zidentyfikowanych potrzeb, przebudowa peronów (dostosowanie do osób o ograniczonej zdolności poruszania się, wraz z dojściami) na PO Opole Gosławice, Kotórz Mały, Osowiec Przystanek, Kały, Laskowice Oleskie, Tuły, Bukowo i Borkowice; perony winny posiadać długość 85m.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 989 913,95 zł netto. Wykonawcę opracowania projektowego poznamy najwcześniej 28 marca 2019 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *