Reforma układu komunikacyjnego w Rybniku

Duże zmiany w układzie linii autobusowych i w rozkładach jazdy planowane są od 1 maja tego roku w obszarze działania Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku. Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które rozpoczną się już od 18 lutego.


Niektóre linie zmienią swoje trasy, inne zostaną połączone, część połączeń zostanie zlikwidowana, ale w zamian pojawią się też zupełnie nowe linie. Reforma sieci linii autobusowych oraz rozkładów jazdy jest ważnym krokiem realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Ogólna zasada, jaka przyświecała podczas prac nad nowym układem i rozkładem jazdy, to przyjazność dla pasażera. Szczególnie w godzinach szczytu zaplanowano więcej kursów, tak aby rozładować najbardziej obciążone kursy.

Nowa siatka połączeń i nowy rozkład jazdy to milowy krok dla naszego transportu – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika – Prace nad tym materiałem były bardzo burzliwe, ale dzięki temu udało się wypracować chyba najlepsze możliwe rozwiązanie. Układ komunikacji miejskiej będzie czytelniejszy, tam, gdzie jest to możliwe, pojawi się ruch cykliczny, gdzie odjazdy będą następować zawsze w tej samej końcówce minutowej. To najlepszy sposób, by przyzwyczajać pasażera do oferty. Na głównych ciągach proponujemy rozbudowę oferty o dodatkowe kursy. W zasadzie w każdej dzielnicy liczba połączeń do Śródmieścia się zwiększa lub przynajmniej zostaje taka sama. Bardzo się cieszę, że wychodzimy do rybniczan z taką propozycją i cieszę się też, że zaczynamy konsultacje z dużym wyprzedzeniem, co pozwoli każdemu dobrze zapoznać się z tym, jak będzie dojeżdżał do szkoły czy do pracy. Mamy też czas na wprowadzenie ewentualnych uwag, dopracowanie szczegółów – wskazuje prezydent Kuczera.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się w poniedziałek, 18 lutego i potrwają przez miesiąc. Z uwagi na istotność zmian będą one trwały aż miesiąc, aby trafić z informacją do jak najszerszego grona rybniczan. Na stronie internetowej Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku udostępniona zostanie specjalna zakładka, zawierająca cały nowy rozkład jazdy, wraz z wyszukiwarką połączeń. Dzięki temu możliwe będzie sprawdzenie, jakie zmiany zaszły na danej relacji.

Konsultacje społeczne nowego układu połączeń i nowego rozkładu jazdy mają bardzo szeroki charakter:
po pierwsze – całość materiałów, aż do najdrobniejszych szczegółów, będzie udostępniona na stronach internetowych Zarządu Transportu Zbiorowego.
po drugie – planowane są spotkania z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych, wstępnie ustalone z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta.
po trzecie – konsultacje będą trwały przez cały miesiąc,
po czwarte – uwagi przyjmowane będą w każdej formie: formularz, mail. Będą też specjalne dyżury w ZTZ, w Urzędzie Miasta i Halo!Rybnik, aby zainteresowani mogli się spotkać i rzeczowo porozmawiać o komunikacji miejskiej w Rybniku i okolicznych gminach.

Szczegóły konsultacji w poniedziałek.

Fot. Sebastian Pańczyszyn

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *