Straż Ochrony Kolei coraz skuteczniejsza

Mniej zdarzeń na obszarach kolejowych, blisko 3000 ujętych sprawców przestępstw i wykroczeń, 18 000 kontroli skupów złomów, 17 000 patroli na przejazdach kolejowo-drogowych i 55 000 patroli na „dzikich przejściach”. To bilans działań Straży Ochrony Kolei w 2018 roku.


W 2018 roku Straż Ochrony Kolei zarejestrowała 8075 zdarzeń na obszarze kolejowym. To o 9% mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Spadający wskaźnik przestępczości na obszarze kolejowym obserwowany jest stale od 2011 roku. Od tamtego czasu ilość zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu zmalała o blisko 50%. W 2018 roku funkcjonariusze SOK ujęli 1700 sprawców kradzieży, dewastacji i wybryków chuligańskich oraz odzyskali mienie kolejowe o łącznej wartości 123 600 zł. W sumie ujętych zostało blisko 3 000 sprawców przestępstw i wykroczeń na kolei. Ważnym narzędziem w przeciwdziałaniu kradzieżom infrastruktury są kontrole punktów skupu złomu. W 2018 roku funkcjonariusze SOK przeprowadzili ponad 18 000 takich kontroli.

W trakcie działań w terenie funkcjonariusze SOK mają do dyspozycji mobilne centra monitoringu, fotopułapki, aplikacje służby dyżurnej oraz możliwość geo-lokalizacji patroli. To umożliwia szybki przepływ informacji i błyskawiczną reakcję na zaistniałe zdarzenia. W 2018 roku Straż Ochrony Kolei wydała na zakup nowego sprzętu ponad 7 000 000 zł, między innymi; 30 nowych samochodów służbowych, 270 fotopułapek i ponad 800 sztuk nowej broni służbowej. .

Rozwój służby odbywa się poprzez ciągłe szkolenia i doskonalenie zawodowe. W 2018 Komenda Główna SOK zorganizowała 200 kursów i szkoleń. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOK w Zbąszyniu z filią w Przemyślu. Trzymiesięczne szkolenie przygotowawcze odbyło ponad 200 adeptów, którzy w 2018 roku rozpoczęli służbę w Straży Ochrony Kolei. Każdy z ponad 3 000 funkcjonariuszy SOK stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach średnio 2-3 razy w ciągu roku.

Ponadto Straż Ochrony Kolei w ramach współpracy z innymi służbami mundurowymi m.in. z Wojskiem, Policją i Strażą Graniczną aktywnie uczestniczyła w 2018 roku w ćwiczeniach z doskonalenia procedur w sytuacjach kryzysowych. Podczas ćwiczeń takich jak np. KOLEJ 18 czy ANAKONDA 18 funkcjonariusze SOK doskonalili swoje umiejętności z zakresu przeprowadzenia ewakuacji podróżnych z dworca lub pociągu, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym, czy przeprowadzania akcji poszukiwawczej w koordynacji z różnymi podmiotami odpowiadającymi za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym.

SOK to uzbrojona i umundurowana formacja specjalizująca się w ochronie życia, zdrowia i mienia na obszarze kolejowym, która w 2018 roku obchodziła jubileusz 100 lat. Służbę powołał do życia ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 18 listopada 1918 roku, w tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Obecna Straż Ochrony Kolei to formacja dynamicznie się rozwijająca – w służbie nastąpiła wymiana pokoleniowa, wzrósł poziom wyszkolenia, zainwestowano w nowoczesne środki techniczne dzięki czemu maleje przestępczość na kolei..

Fot. PKP PLK

2 komentarze

  1. Świetnie kontrastuje to z Waszym wczorajszym artykułem o ataku na „kibla” w Szopienicach. Niby SOK ma coraz lepsze statystyki, ale sprawców albo „brak” (czytaj: niemozliwi do ujęcia) i wszyscy pozostają bezkarni albo jeśli już kogoś uda się zatrzymać to nie ma nagłośnienia problemu, które ewidentnie w takiej sytuacji powinno być.

  2. Faktycznie ciekawe zestawienie informacji wczoraj o bezczelności wandali na torach, którzy czując się bezkarni stworzyli zagrożenie w ruchu i wypaprali skład farbą a dzisiaj o coraz skuteczniejszej Straży Ochrony Kolei. Szkoda że tej skuteczności nie widać w szybkiej reakcji i przeciwdziałaniu taki sytuacjom.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *