Trzy dziesiąte Kolei Śląskich

Urząd Transportu Kolejowego podał, że w 2018 roku liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów. Oznacza to wzrost o 6,7 mln pasażerów w porównaniu z rokiem 2017. Koleje Śląskie podniosły stan posiadania o 0,29 (z 5,18 na 5,47) procenta, jeśli chodzi o udział w ogólnopolskim rynku przewozów pasażerskich. Przewóz towarów był również rekordowy. W 2018 r. koleją przewieziono 250 mln ton towarów. To o 10 mln ton więcej niż rok wcześniej.


Jak podaje dalej UTK – w 2018 roku codziennie do pociągów wsiadało średnio 850 tys. osób – o ponad 18,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Praca eksploatacyjna przewoźników pasażerskich osiągnęła poziom 165 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do 2017 r. Pociągi codziennie pokonywały drogę prawie 500 tys. km. Wykonano pracę przewozową na poziomie 21 mld pasażerokilometrów.

– Wzrost liczby pasażerów jest m.in. wynikiem powrotu podróżnych na linie uruchomione po modernizacji oraz lepszej oferty, trafiającej w ich potrzeby. Dzięki modernizacjom skraca się czas przejazdu. Przewoźnicy inwestują w zakup i modernizację taboru – to również jest ważny czynnik wpływający na wybór kolei jako środka transportu – podsumowuje Ignacy Góra, Prezes UTK.

Przewoźnicy przewieźli ponad 250 mln ton towarów. Daje to wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r. W przewozach towarowych rok 2018 upłynął przede wszystkim pod znakiem transportu materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych. Odnotowano również dalszy rozwój połączeń intermodalnych. Przewoźnicy poinformowali o wzroście zarówno w masie towarów, w pracy przewozowej oraz eksploatacyjnej. Jednym z parametrów, który istotnie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego była średnia odległość przewozu jednej tony ładunku, z 229 km do 238 km.

– Poprawiający się stan infrastruktury kolejowej powinien wpłynąć na możliwość zapewnienia lepszej oferty przez przewoźników towarowych To z kolei powinno przyczynić się do wyrównania szans przewoźników drogowych i kolejowych oraz sprzyjać równoważeniu transportu – mówi prezes UTK.

Szczegółowe informacje na temat przewozów pasażerskich znajdują się tutaj

Uwaga! Dane publikowane przez UTK na koniec stycznia 2019 r. obejmują podstawowe parametry rynku. Szczegółowe statystyki będą sukcesywnie publikowane w pierwszym kwartale 2019 r., natomiast pełne dane zostaną przedstawione w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.”, które ukaże się do końca lipca.

One comment

  1. Wynika z tego że jest super, ach i och, a w tym roku załamie się rynek przewozów towarowych z powodu wyższych o 80% cen energii. Dyskusja?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *