Tramwaje Śląskie wyemitują obligacje

Konsorcjum banków Pekao SA i BGK będzie współfinansowało projekt spółki Tramwaje Śląskie na modernizację i rozwój infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego poprzez nabycie wyemitowanych przez Spółkę obligacji krótko- i długoterminowych.


Spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała z konsorcjum banków Pekao SA i BGK umowę, która zapewni finansowanie wkładu własnego dla realizowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Niemal dokładnie rok temu spółka Tramwaje Śląskie S.A. i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o dofinansowanie dla etapu I Projektu pod nazwą „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Dwa miesiące później podpisana została umowa również dla etapu II projektu. We wtorek 18 grudnia, w Warszawie, Zarząd Spółki podpisał umowy z konsorcjum banków, które gwarantują sfinansowanie wkładu własnego dla tego Projektu.

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. wyemituje obligacje w łącznej wartości do 328,4 mln zł, które obejmą Bank Pekao SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Za pozyskane środki Spółka zakupi 45 nowych tramwajów, a także zmodernizuje ok. 100 km torowisk i wybuduje ok. 20 km nowych linii. Organizacja emisji obligacji dla tramwajowej spółki jest jedną z największych tego typu transakcji w tym roku w sektorze zbiorowego transportu publicznego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *