15 mln dofinansowania dla CTL Logistics

CTL Logistics po raz pierwszy skorzysta ze środków publicznych i od razu dostanie z puli Unii Europejskiej kilkanaście milionów złotych. Przewoźnik otrzyma zwrot niemal połowy środków przeznaczonych na zakup 75 sztuk wagonów platform, które będą wykorzystywane w transporcie intermodalnym.CTL Logistics na realizację projektu zakupu 75 wagonów platform do transportu intermodalnego wyda w sumie prawie 37 milionów złotych brutto. Największą część tej sumy stanowi 30 milionów złotych netto, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i to właśnie połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej. Przewoźnik otrzyma fundusze z „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” w ramach „Osi priorytetowej III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” oraz „Działania: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”. 15 milionów złotych, które ma otrzymać CTL Logistics, stanowi sto procent wnioskowanego przez przewoźnika poziomu dotacji.

Będzie to pierwszy projekt inwestycyjny naszej firmy, który zostanie zrealizowany przy udziale środków unijnych. Tym bardziej cieszy nas zatem fakt, że nasz wniosek został wysoko oceniony i że przyznano nam całą kwotę, o którą wnioskowaliśmy – przyznaje prezes CTL Logistics Grzegorz Bogacki.

Zgodnie z planem proces zakupu nowych jednostek rozpocznie się pod koniec listopada 2018. W pierwszej fazie projektu zostanie wyłoniony dostawca wagonów. Zakończenie projektu ma nastąpić natomiast w pierwszej połowie 2020 roku. Wówczas 75 nowych jednostek uzupełni obecny ilostan przewoźnika, który stanowi ok. 180 wagonów platform. Pozyskany sprzęt pozwoli spółce zwiększyć udział transportu intermodalnego w strukturze przychodów.

SpółkawW tym obszarze działalności usługowej upatruje swojej szansy rynkowej. Prognozowany rozwój transportu intermodalnego, doposażenie w niezbędny sprzęt i posiadane doświadczenie w realizacji międzynarodowych, złożonych przewozów intermodalnych choćby do Hamburga czy Bremerhaven pozwala nam realnie oceniać swoje szanse na rynku – ocenia Prezes Bogacki.


Fot. CTL Logistics

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *