RPO może działać

– Za dwa lata koleją przejedziemy górską trasę ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. Mieszkańcy m.in. Bystrzycy, Lubachowa, Zagórza Śląskiego, Jugowic wsiądą do pociągów z nowych przystanków. Turyści szybko dojadą w rejon Gór Sowich i rzeki Bystrzycy. Wczoraj Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za 110 mln zł na przebudowę linii Świdnica – Jedlina Zdrój. Projekt finansowany jest z RPO Województwa Dolnośląskiego – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.


Jednotorowa linia ze Świdnicy do Jedliny Zdroju ma charakter górski. Na odcinku 22 km wznosi się o ponad 200 m. Są liczne zakręty i jazda wiaduktami. Odbudowa linii obejmie nie tylko tory i odtworzenie systemu odwodnienia. Dużym wyzwaniem będzie także przygotowanie ponad 110 obiektów inżynieryjnych, w tym 5 wiaduktów o długości 50-150 m. W ramach prac przewidziano budowę nowych urządzeń sterowania ruchem pociągów.

Odtworzonych zostanie 5 przystanków. Powstaną dwa nowe: Burkatów i Jedlina Centrum. Przebudowane, wyższe i wyposażone w wiaty i ławki perony, będą odpowiadały oczekiwaniom podróżnych, także tych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Po pracach, zakładana prędkość szynobusów, w zależności od układu linii, wyniesie od 50 do 80 km/h.

Otwarcie trasy ze Świdnicy do Jedliny Zdroju zapewni dogodny i bezpieczny dojazd koleją do atrakcyjnych turystycznie terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich. Poprawi się system komunikacji w aglomeracji wałbrzyskiej. Możliwe będzie odciążenie dróg kołowych w regionie i poprawia stanu bezpieczeństwa.

Wykonawcą umowy: „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój” jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. Wartość umowy 109,995  mln zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Współfinansowanie UE to 94,295 mln zł. Koniec prac ma zaplanowany jest na listopad 2020 roku.

Atrakcyjność i funkcjonalność trasy Świdnica – Jedlina Zdrój zwiększy też rewitalizacja linii Wrocław – Świdnica przez Sobótkę Zachodnią. Zapewni to bezpośrednie połączenia kolejowe z Wrocławia do miejscowości położonych w sąsiedztwie nie tylko masywu Ślęży, ale i Gór Sowich. 3 października ogłoszono zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Na marginesie. W województwie śląskim jest też taka popularna, turystyczna linia kolejowa do dość znanego kurortu, która dodatkowo kilka kilometrów wcześniej przez niemniej popularny kurort. I również jest wpisana do RPO. Tyle, że naszego, śląskiego, województwa. I tam planuje się za dwa lata skończyć robotę, u nas ktoś coś wspominał, że może coś wtedy dopiero ruszy. Tam województwo i tu województwo. Tam i tu Śląsk w nazwie. A jednak różni je bardzo wiele. I nie jest to tylko położenie geograficzne…

Fot. PKP PLK

2 komentarze

  1. Słusznie, powodem nie jest tylko położenie geograficzne, ale głowy urzędników, a konkretnie sposób myślenia i patrzenia na oczekiwania społeczności województwa.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *