Trzech chętnych do przebudowy infrastruktury tramwajowej

W przetargu na przebudowę infrastruktury tramwajowej na odcinku Będzin – Sosnowiec wpłynęły trzy oferty. Zamówienie dotyczy dwóch zadań. Czas realizacji zamówienia to 18 miesięcy.


Spółka Tramwaje Śląskie otworzyła koperty w przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem” – zadanie nr 2.1 oraz „Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli „Będzińska” w Sosnowcu. Przebudowa pętli „Będzińska” – zadanie 2.2.

W pierwszym zadaniu zwycięska firma będzie musiała przebudować infrastrukturę tramwajową w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem. Torowisko od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem jest torowiskiem podwójnym wydzielonym.

W drugim zadaniu zamówienie obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli „Będzińska” w Sosnowcu. przebudowa pętli „Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury
tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej. Torowisko od granicy z Będzinem jest torowiskiem podwójnym wydzielonym wraz z pętlą tramwajową.

W przetargu swoje oferty zgłosiły:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o z Krakowa
Wartość oferty – 74 846 762,25 zł brutto.
2. Konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. – Lider konsorcjum z Warszawy i SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp.k. – Partner konsorcjum z Gliwic
Wartość oferty – 56 937 609,88 zł brutto
3. Konsorcjum firm: NDI Sp z o.o. – Lider konsorcjum z Sopotu i NDI S.A. – Partner konsorcjum z Sopotu
Wartość oferty – 58 327 971,43 zł brutto

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 64 267 500,00 zł brutto. Tylko dwie spośród złożonych ofert mieszczą się w kosztorysie zamawiającego. Zwycięzcę przetargu poznamy najpóźniej 7 grudnia.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *