Nie powiesili w terminie

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął wobec PKP Polskich Linii Kolejowych postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary za złe informowanie pasażerów o korekcie rozkładu jazdy. Zdaniem UTK, w kilku miejscach w naszym kraju zarządca infrastruktury nie podał do publicznej wiadomości o zmianie rozkładu jazdy na zasadach określonych w przepisach ustawy o transporcie kolejowym.


Według UTK zarządca infrastruktury zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy pociągów pasażerskich (oraz jego zmiany) m.in. w formie ogłoszenia na swojej stronie internetowej nie później niż w terminie 21 dni przed dniem jego wejścia w życie. Jak ustalił Prezes UTK, PKP PLK nie wywiązały się w pełni z tego obowiązku jeśli chodzi o korektę rozkładu jazdy na okres 2 września – 20 października 2018 r. Sprawa dotyczy braku publikacji zmian rozkładu jazdy pociągów pasażerskich odjeżdżających ze stacji: Pilawa, Garwolin, Kraśnik, Wilkołaz oraz Pułankowice.

– Obowiązujące przepisy jednoznacznie wskazują, w jakich terminach zarządcy infrastruktury powinni opublikować rozkład jazdy oraz jego zmiany. Nie ulega wątpliwości, że rozkład jazdy jest kluczową informacją dla pasażerów, od której rozpoczyna się planowanie podróży. Dlatego naruszenia w tym obszarze mogą w szczególny w sposób zagrażać interesom pasażerów – mówi Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Postępowanie jest na wstępnym etapie. Przy ustalaniu wielkości kary Prezes UTK musi wziąć pod uwagę zakres naruszenia przepisów, dotychczasową działalność karanego podmiotu oraz jego możliwości finansowe. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym kara za naruszenie interesów podróżnych może sięgać do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Najwyższa kara nałożona została przez Prezesa UTK w 2014 roku i wyniosła ponad 1,02 mln zł.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *