Bobrek będzie nowoczesny

Informowaliśmy w południe o tym, że najprawdopodobniej dojdzie w końcu do budowy mijanki na przystanku Łaziska Górne Brada, a tymczasem kolejna wieść ze strony PKP PLK brzmi, że zarządca infrastruktury  kolejowej przeznaczył 13,5 mln zł na przebudowę urządzeń sterujących i zabezpieczających ruch kolejowy na stacji Bytom Bobrek oraz na przyległych szlakach. Ma to zapewnić sprawny i bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych przez stację oraz wyjazd składów z węglem z bocznic.


Stacja Bytom Bobrek to jedna z ważniejszych stacji węzłowych Górnego Śląska, na zbiegu kilku linii kolejowych m.in. w kierunku Magistrali Węglowej, Katowic, Chorzowa, Wrocławia. Jest tu też kilka bocznic, w tym bocznica kopalni węgla kamiennego „ Bobrek- Piekary”.  Dotychczasowe urządzenia sterowania ruchem pociągów na węźle w Bytomiu Bobrek pochodzą z lat 40. i 60. ubiegłego wieku i są w dużym stopniu wyeksploatowane. Dla zapewniania sprawnej, niezawodnej obsługi ważnej stacji i bocznic zostaną zamontowane nowe urządzenia sterujące i zabezpieczające ruch.

Stacja Bytom Bobrek zostanie wyposażona w nowe urządzenia łączności przewodowej i radiowej. System wspomagania dyżurnego ruchu, zapewni bieżące dane o ruchu pociągów oraz ich parametrach, m.in. długości i ciężarze składów, zmianach w kursowaniu. Zostaną też zamontowane urządzenia do antykradzieżowego monitoringu. Roboty budowlane obejmą m.in. budowę nowej nastawni kontenerowej i masztu antenowego. Będą nowoczesne urządzenia dla prowadzenia sprawnego ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach kolejowych.
Zakończony został już etap związany z opracowaniem projektów budowlanych. W połowie września wykonawca przystąpi do robót.

Wartość prac to 13,475 mln zł, współfinansowane ze środków unijnych POIiŚ. Zakończenie planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r. Wykonawcą jest konsorcjum firm, której liderem są Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. Zadanie – przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Bytom Bobrek, jest realizowane w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” – POIiŚ 5.2-3.

Fot. PKP PLK

4 komentarze

  1. A wiadomo co z peronami? Będą odnowione, pozostawione w obecnym stanie czy może rozebrane jak na wielu innych modernizowanych liniach towarowych?

    1. Według pierwotnych zamierzeń perony miałyby zostać zlikwidowane, zamiast tego miała powstać rezerwa na peron wyspowy pod wiaduktem na ul. Konstytucji – gdyby zdecydowano się na przywrócenie pociągów osobowych, mógłby on zostać odbudowany w lepszym miejscu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *