Zgodnie z obwodnicą

Do 16 maja, w siedzibie Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu, mogą składać swoje oferty podmioty zainteresowane realizacją zadania „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” 


Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania częściowe:

1. Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr: 132, 188, 147 oraz 180 w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”

2. Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr 161, 654, 655, 657, 658 w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”

W obu wypadkach zlecenie obejmuje wykonanie następujących elementów:

I. Dokumentacji projektowej, w tym: a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych, c) opracowanie projektu wykonawczego, d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

II. Realizacji robót w zakresach: a) nawierzchnia i podtorze, b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne, d) sieć trakcyjna, e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, f) obiekty inżynieryjne, g) perony i obiekty kubaturowe, h) przejścia i przejazdy, i) geologia.

III. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja ubiega się o dofinansowanie przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (projekt nr 5.2-3).

Informujemy o zamiarze remontu tych linii, bo tak się składa, że zakres i kilometraż planowanych prac niemal dokładnie pokrywa się z trasą ubiegłorocznego przejazdu okolicznościowego pociągiem Kolei Śląskich pod nazwą „Kolejowa Obwodnica GOPu”.  Dalecy jesteśmy od wysnuwania jakichkolwiek sugestii czy teorii, ale warto realizacji tego zadania przyjrzeć się bliżej. Bo to może początek czegoś większego…

7 komentarzy

  1. Na oba zadania przewidziano jedynie 407 mln zł. Wydaje mi się to niewiele i raczej można zapomnieć o nowych przystankach na Gliwice-Bytom 🙁

    1. W Urzędzie Marszałkowskim jest przygotowana analiza warunków ewentualnej budowy nowych i odbudowy starych przystanków kolejowych na tych liniach… Niebawem ma podobno zobaczyć światło dzienne

  2. Nie jestem zaskoczony. To nie pierwszy przypadek gdzie PKP bierze się za modernizację szlaków towarowych ale nie dopuszcza do siebie możliwości budowy/odbudowy tamtejszych przystanków. Przykłady można byłoby mnożyć (węglówka, Chybie-Żory, Tychy-Orzesze, Mąkołowiec-Kostuchna-Ligota a teraz mamy kolejne). Nie twierdzę że ruch pasażerski w każdym z tych przypadków byłby opłacalny i rentowny ale jego bezwzględne wykluczanie to marnowanie potencjału i przekreślanie na starcie. Trasa z Gliwic do Bytomia pod warunkiem dobrej lokalizacji przystanków miałaby szanse, co do trasy z Chorzowa do Mysłowic mimo wszystko szczerze jestem jednak sceptyczny jeśli chodzi o ruch pasażerski… Ale co ja tam wiem.

  3. Dlaczego nic nie piszecie o linii 142? Od czerwca rusza remont całej linii. Może dało by radę powalczyć o modernizację nowych peronów w Katowicach Kostuchnie, Murckach i Ochojcu, a po remoncie skierowanie niektórych pociągów S4 i S5. Dzisiaj jechałem autobusem z Kostuchny do Centrum Katowic godzinę, w godzinach szczytu czas przejazdu autobusem linii 689 dochodzi nawet do 1,5 godziny. Dlaczego włodarze, wymyślają jakieś nieporozumienia w postaci linii tramwajowej przez lasy, z których nikt nie będzie korzystał, skoro tutaj byłaby szansa na stworzenie, centr przesiadkowych w Kostuchnie i Ochojcu wraz z Park&Ride, zarówno na w/w stacjach jak i w Murckach. Skoro wydaje się tyle milionów na rozwój kolei to może warto coś pomyśleć o pasażerach. Tam infrastruktura już jest. Są dworce, perony … tylko dostosować je do odpowiednich warunków: wiaty, megafony, informacja pasażerska.

    1. Od dawna o tym mówię wśród znajomych. Wystarczyłoby dobudować niewielką łącznicę w Szopienicach i można by puścić linię okrężną – Zawodzie – Szopienice – Kostuchna – Ochojec – Ligota – Katowice. Zagęścić przystanki (co zresztą na odcinku do Szopienic jest planowane) i mamy szybkie połączenie na południe Katowic.

  4. Obwodnicą to niech jeżdżą ICC i towarowe. Dla ruchu aglomeracyjnego powinna być stworzona skomunikowana sieć połączeń wewnątrz aglomeracji. Tylko takie rozwiązanie ma sens. Gdy analizuje się każdą linie z osobna, czy jest rentowna czy nie, to kończy się to najpierw ograniczeniem liczby połączeń, a później całkowitą likwidacją. Myślę że dowodów na tą tezę od lat 90-tych nie brakuje. Na szczęście te linie nie są żadną obwodnicą i potencjał dla ruchu aglomeracyjnego na nich na pewno jest. Dajcie ofertę, to pasażer będzie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *