Bez dobrych wiadomości dla Raciborza

PKP Polskie Linie Kolejowe zawiadomiły o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków. Tym samym cała inwestycja zostanie przesunięta w czasie. O ile przetarg zostanie w ogóle ogłoszony.


Unieważnienie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla stacji Racibórz odkłada całość inwestycji w czasie i nie chodzi tutaj tylko o samą stację, ale również o budynek dworca kolejowego. Choć są to dwie różne inwestycje to jednak muszą być przeprowadzone w tym samym czasie, ponieważ dworzec jest integralną częścią infrastruktury kolejowej, czyli peronu I wraz z wiatą znajdującą się nad nim i przejściem podziemnym prowadzącym do peronów stacyjnych. Może brzmi to absurdalnie, ponieważ chodzi o jeden obiekt, którym jest stacja kolejowa w Raciborzu, ale zarządzana jest przez dwie różne spółki wchodzące w skład grupy PKP S.A.

Otwarcie ofert w omawianym przetargu nastąpiło jeszcze pod koniec ubiegłego roku, tj. 6 grudnia 2017 roku. Zamawiający zastrzegł sobie, że złożone oferty powinny zachować swoją ważność do 3 lutego 2018 roku, stąd też spółka PKP Polskie Linie Kolejowe miała prawie dwa miesiące aby ogłosić wygraną ofertę w postępowaniu przetargowym, jednak po tym czasie żadna decyzja nie zapadła.

Pytając zarządcę infrastruktury kolejowej, dlaczego czas ogłoszenia najkorzystniejszej oferty przedłuża się, otrzymaliśmy informację iż postępowanie przetargowe jest w toku.

W przetargu swoje oferty złożyły cztery firmy:

1. Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o. i Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
Cena oferty brutto – 3 997 500,00 PLN
2. Voessing Polska Sp. z o.o.
Cena oferty brutto – 4 389 870,00 PLN
3. TPF Sp. z o.o.
Cena oferty brutto – 4 607 423,79 PLN
4. WYG International Sp. z o.o.
Cena oferty brutto – 2 402 420,00 PLN

Zamawiający na ten cel chciał przeznaczyć 3 690 000,00 zł brutto. Tylko jedna oferta spełniła kryteria związane z ceną przeprowadzenia inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie przetargu na roboty budowlane miało zakończyć się w październiku br. jednak z powodu unieważnienia postępowania, moment zakończenia całej inwestycji przesunie się w czasie. O ile, tego jeszcze nie wiadomo. Na razie trzeba czekać na wznowienie przetargu.

wiz. tytułowa: PKP Polskie Linie Kolejowe

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *