Będzie przebudowa na LK 62

PKP PLK ogłosiły przetarg na wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej na stacjach Dąbrowa Górnicza Wschodnia i Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce oraz na szlaku Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Chętnych na realizację inwestycji poznamy pod koniec marca.


Wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej na stacjach Dąbrowa Górnicza Wschodnia i Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce oraz na szlaku Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce ma zostać wykonnane w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd”. Szacunkowa całkowita wartość (bez VAT) wynosi 42 630 000.00 PLN.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w której mają się znaleźć m.in.  projekt budowlany, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, czy opracowanie projektu wykonawczego.

Ponadto firma, która wygra konkurs zobowiązana będzie do realizacji następujących robót:

– Przebudowy nawierzchni kolejowej w stacjach Dąbrowa Górnicza Wschodnia i Strzemieszyce oraz na szlaku DG Wschodnia – DG Strzemieszyce

– Przebudowy 14 rozjazdów z wykonaniem odwodnienia podłużnego i poprzecznego pod rozjazdami zabudowa wstawek wraz z wzmocnieniem nośności podtorza oraz wbudowaniem nowego tłucznia

– Przebudowy peronów dwukrawędziowych w stacjach DG Strzemieszyce i Wschodnia

– Rewitalizacji wskazanych obiektów inżynieryjnych

– Przebudowy wskazanego wiaduktu w km 67,709 oraz do przebudowy (dostosowania) sieci trakcyjnej w stacjach DG Strzemieszyce i DG Wschodnia do nowego układu torowego,  regulacji sieci trakcyjnej oraz innych prac z zabudową oraz modernizacją innych urządzeń elementów infrastruktury kolejowej. Całość zamówienia ma zostać zrealizowana do końca listopada 2019.

Zamówienie będzie realizowane ze środków własnych. Termin otwarcia kopert zaplanowano na 28 marca na godzinę 10.30 w siedzibie ZLK w Sosnowcu.

fot. PKP PLK

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *