Inwestycje taborowe w ORLEN KolTrans

Spółka KolTrans należąca do grupy kapitałowej PKN Orlen inwestuje w nowy tabor i modernizuje stary. Firma NEWAG S.A. pod koniec ubiegłego roku zmodernizowała trzy lokomotywy spalinowe, z kolei w ubiegłym tygodniu wydzierżawiła przewoźnikowi trzy lokomotywy elektryczne Griffin.


1 lutego 2018 roku w siedzibie NEWAG S.A. odbył się odbiór lokomotyw elektrycznych Griffin które zostały wydzierżawione na potrzeby firmy Orlen Koltrans. Dziś również miało miejsce szkolenie maszynistów, a w godzinach popołudniowych lokomotywy opuściły firmę NEWAG i są obecnie transportowane do siedziby zamawiającego w Trzebini.

Dwie zmodernizowane lokomotywy spalinowe typ 15D/A p oraz jedną typu 6DgB posiada w swoim taborze ORLEN Koltrans Sp. z o.o. Maszyny trafiły do firmy pod koniec grudnia 2017 roku z Newag S.A., gdzie przeszły gruntowną przebudowę i modernizację.

Fot. ORLEN KolTrans

Wyposażone są w nowoczesne silniki firmy Caterpillar o mocy 1550 kW/2108KM, które spełniają wymagane normy emisji spalin, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska, jak również obniżenia zużycia paliwa. Lokomotywy 15D/A są lokomotywami uniwersalnymi, które mogą być użytkowane do pracy liniowej przy obsłudze pociągów licencyjnych jak również do prac manewrowych na bocznicy Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku i innych bocznicach zarządzanych przez ORLEN KolTrans.

Na bazie lokomotywy spalinowej typu SM42 zmodernizowana została natomiast lokomotywa, która została oznaczona jako lokomotywa spalinowa typu 6DgB. Dedykowana została decyzją Zarządu Spółki do eksploatacji na bocznicy Zakładu ORLEN Południe S.A. w Trzebini. Na tym pojeździe trakcyjnym również został zastosowany nowoczesny silnik firmy Caterpillar o mocy 708 kW , spełniający normy emisji spalin.

W zmodernizowanych lokomotywach obniżono kabiny maszynowe oraz podwyższono i powiększono kabinę maszynisty, w której zastosowany nowy rozkład okien pozwalający na lepszą obserwację dróg przebiegów przez obsługę trakcyjną. Zmiana ta podnosi bezpieczeństwo przy wykonywaniu jazd pociągowych oraz prac manewrowych. Dodatkowo kabinę wyposażono w dwa pulpity sterownicze wykonane z uwzględnieniem aspektów ergonomii pracy, ergonomiczne fotele, nowoczesne oświetlenie (typu Led) oraz klimatyzację. Zastosowanie takich rozwiązań to komfortowa praca maszynistów, ale także zmiana lokomotywy w przyjazny dla obsługi pojazd szynowy.

To pierwsze działania w ramach strategii taborowej na lata 2017-2020, której głównym celem jest zwiększenie efektywności, poprawa niezawodności i bezpieczeństwa prowadzonych operacji kolejowych.

Do taboru spółki KolTrans dołączą również trzy lokomotywy elektryczne Griffin, które zostały wydzierżawione na przełomie stycznia i lutego od nowosądeckiego producenta taboru kolejowego.

Fot. NEWAG

* Fot.ORLEN KolTrans

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *