Feniksy trafią do PolRegio?

W ogłoszonym przez PolRegio, przetargu na dzierżawę 14 nowych bądź głęboko zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością zwiększenia zamówienia o kolejne sześć pojazdów, wpłynęła tylko jedna oferta. Zaskoczenia nie ma.


Przedmiotem przetargu ogłoszonego przez przewoźnika jest dzierżawa 14 pojazdów w okresie grudzień 2017 – grudzień 2022, z podziałem na dwa zadania. Pierwsze zakłada dzierżawę sześciu pojazdów, a drugie ośmiu. Każde z zadań zawiera prawo opcji:

  • zdanie nr 1 – możliwość wydzierżawienia kolejnych sześciu pojazdów,
  • zdanie nr 2 – możliwość wykupu do ośmiu sztuk dzierżawionych pojazdów w okresie od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2019 roku.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna ofertą, którą złożyło konsorcjum Polski Tabor Szynowy z Katowic i FPS Cegielski z Poznania. Dzierżawę sześciu pojazdów (zadanie nr 1) firmy wyceniły na kwotę 57,5 mln złotych brutto. Złożona oferta nieznacznie przekracza budżet zamówiającego wynoszący 56 mln złotych brutto. Realizację zdania numer dwa, wraz z prawem opcji, konsorcjum wyceniło na 154 mln złotych brutto, podczas gdy zamawiający chciał przeznaczyć na ten cel 155 mln zł brutto.

Po otwarciu kopert zaskoczenia nie ma, bowiem jedynie Polski Tabor Szynowy, czyli spółka wchodząca w skład kapitałowy Agencji Rozwoju Przemysłu, posiada dostępnych 20 sztuk EN57, które zostały skierowane do Cegielskiego na głęboką mdoernziację. Warto nadminieć, że PolRegio testuje obecnie dwa Feniksy (taką nazwę otrzymała ta modernizacja pojazdów EN57), a co jeszcze ciekawsze, termin zakończenia ich próbnej eksploatacji zbiega się z terminem dzierżawy kolejnych pociągów.

Stało się zatem tak, jak przewidywano zaraz po rozpoczęciu procesu modernizacji starych i wiecznie żywych EN57. Od początku przewidywano bowiem, że Feniksy trafią do Przewozów Regionalnych PolRegio i wszystko wskazuje, że tak rzeczywiście będzie.

* Fot. H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *