Pięciu chętnych w przetargu dla LK182

Wczoraj zostały otwarte koperty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie


W terminie ustalonym przez zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

1. Mosty Katowice Sp. z o.o.
Całkowita cena brutto – 13 591 500,00 zł
2. Konsorcjum: BBF Sp. z o.o.; IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.; IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.
Całkowita cena brutto – 27 158 092,50 zł
3. Przedsiębiorstwo Projektowe-Wykonawcze i Usługi Techniczno-Handlowe ELKOL Sp. z o.o.
Całkowita cena – 17 589 000,00 zł
4. Konsorcjum: TPF Sp. z o.o.; TPF Getinsa Euroestudios S.L.
Całkowita cena – 17 799 330,00 zł
5. Egis Poland Sp. z o.o.
Całkowita cena – 18 708 300,00 zł

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 35 282 987,88 brutto zł, zaś najtańsza oferta złożona w przetargu stanowi prawię połowę tej kwoty. Projektowanie wraz z dozorem autorskim ma trwać nie więcej niż 1575 dni. Planowane zakończenie inwestycji przypadnie na rok 2022.

Kryteria udziału:
1. Całkowita cena brutto 60 %
2. Jakość 40 %

Projekt swoim zakresem obejmuje:

a) linia kolejowa nr 182 Tarnowskie Góry — Zawiercie na odcinku od km -0,571 do km 45,502 jest linią oznaczeniu lokalnym, jednotorową i niezelektryfikowaną (od km 4,820 — do km 44,319). Linia konstrukcyjnie (według Wykazu Id-12 z 2014 roku) przystosowana jest do prędkości 80 km/h (ruch pasażerski i towarowy). Linia na odcinku Siewierz- Tarnowskie Góry jest nieużytkowana i częściowo rozebrana. Ruch towarowy jest prowadzony jedynie na odcinku Zawiercie – Siewierz. Na całej długości linii znajdują się 4 stacje: Tarnowskie Góry, Mierzęcice Zawierciańskie, Siewierz i Zawiercie. Linia nr 182 jest administrowana i eksploatowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w km -0,571 — 18,000 oraz Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie w km 18,000 — 45,502

b) wraz z leżącymi na niej posterunkami:

• km 6.255 – p. odg. Miasteczko Śląskie Gosek
• km 6.800 – p.o. Miasteczko Śląskie Centrum
• km 8.114 – stacja Miasteczko Śląskie Żyglin
• km 12.446 – p.o. Miasteczko Śląskie Brynica (rezerwa terenu)
• km 18.250 – stacja Pyrzowice – MPL
• km 19.889 – stacja Mierzęcice Zawierciańskie
• km 22.193 – p.o. Mierzęcice Łubne
• km 30.124 – stacja Siewierz
• km 34.540 – (rezerwa terenu)
• km 36.878 – stacja Poręba
• km 42.550 – p.o. Zawiercie Kądzielów
• km 42.961 – p. odg. Pniaki
• km 44.855 – stacja Zawiercie

c) łącznica kolejowa nr 705 Zawiercie R 125 – Zawiercie R 97 na odcinku 0,000 – 1,292 – jest linią o znaczeniu lokalnym, niezelektryfikowana o długości 1,292 km. Linia jest dwutorowa na odcinku od km 0,061 do km1,149 oraz jednotorowa od km 0,000 do km 0,061 oraz od km 1,149 do km 1,292. Prędkość konstrukcyjna pociągów pasażerskich i towarowych na linii kolejowej nr 705 to 40 km/h. Linia nr 705 jest administrowana i eksploatowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie.

d) łącznica Miasteczko Śląskie Gosek – Tarnowskie Góry – odtworzona możliwość zjazdu na tor linii nr 129 i131.
Nazwy nowych przystanków są nazwami roboczymi.

Właściwe nazwy stacji i przystanków osobowych zostaną ustalone zgodnie z procedurą przyjętą w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. w trakcie opracowywani akoncepcji programowo-przestrzennej.

2 komentarze

  1. To nie jest wykonawca!!! To projektant-nadzorca!!!!!!!!!!!
    A swoją drogą rad bym poznał szczegóły punktacji jeśli idzie o jakość bo coś mi tu śmierdzi

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *