Koperty otwarte w Kolejach Mazowieckich

Wczoraj nastąpiło otwarcie kopert w największym jak dotąd przetargu w Polsce na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych. Najniższą cenę w przetargu zaproponowało konsorcjum PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki, jednak jest to tylko połowa wagi kryterium a do walki stoją jeszcze spółki Stadler i Newag. 


Wczoraj, o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie kopert w przetargu w którym wygrana spółka będzie musiała dostarczyć 61 szt. pięcioczłonowych i 10 szt. dwuczłonowych fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) Kolejom Mazowieckim. Jest to jak dotąd największy tego typu przetarg w Polsce. Oto oferty:

 • Oferta nr 1
  NEWAG S.A.
  Cena brutto – 2 729 734 080,00 zł
 • Oferta nr 2
  Stadler Polska Sp. z o.o.
  Cena brutto – 2 210 767 370,75 zł
 • Oferta nr 3
  Konsorcjum: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
  Cena brutto – 2 174 553 900,00 zł

Wszystkie oferty spełniają kryterium cenowe, ponieważ Koleje Mazowieckie zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zamówień w ramach umowy ramowej, łączną kwotą w wysokości 2 793 695 394,96 zł brutto.

Złożenie najniższej ceny w zamówieniu nie świadczy jeszcze o wygranej, ponieważ warunki, które musi spełnić wykonawca są bardzo rozbudowane, a cena to zaledwie połowa całego wymaganego kryterium oceniania ofert.

Kryterium udzielenia zamówienia wyglądają następująco (tłustym drukiem wartość procentowa):

 • Cena za dostawę 61 pięcioczłonowych EZT, symulatora z jego instalacją uruchomieniem i przeszk. pracow., pakietów pozderzeniowych (napr.) dla tych EZT, szkolenie pracow. z obsł. tych EZT / 15
 • Cena za dostawę 10 dwuczłonowych EZT, pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT oraz realizację szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT / 5
 • Stawka za 1 pojazdokilometr utrzymania pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 / 21
 • Stawka za 1 pojazdokilometr utrzymania dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 / 7
 • Cena za naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (łącznie za 142 naprawy) / 2
 • Współczynnik efektywności pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / 10
 • Współczynnik efektywności dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / 3
 • Trwałość kół monoblokowych napędnych w pięcioczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / 5
 • Trwałość kół monoblokowych tocznych w pięcioczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / 5
 • Trwałość kół monoblokowych napędnych w dwuczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / 2
 • Trwałość kół monoblokowych tocznych w dwuczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / 2
 • Współczynnik zdolności przewozowej pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / 10
 • Współczynnik zdolności przewozowej dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego /3
 • Liczba stałych miejsc siedzących w pięcioczłonowym elektrycznym zespole trakcyjnym / 5
 • Układ osi w pięcioczłonowym elektrycznym zespole trakcyjnym / 5
 • Cena / 50
 Walka o ten kontrakt zapowiada się bardzo ciekawie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *