Tramwaje Śląskie ogłosiły przetargi na tabor

Tramwaje Śląskie ogłosiły dwa przetargi na dostawę nowych tramwajów. Oba postępowania prowadzone są w ramach zadania nr 13: „Zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych odcinkach infrastruktury na obszarze działania Tramwajów Śląskich S.A.” objętego projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”.


Przedmiotem pierwszego przetargu jest dostawa 10 fabrycznie nowych tramwajów jednoczłonowych, jedno i dwu kierunkowych. Wagony mają być częściowo niskopodłogowe (co najmniej 20% niskiej podłogi), o nowoczesnej i wysokiej jakości konstrukcji. Oprócz tego, wyłoniony w ramach postępowania wykonawca, będzie zobligowany do dostarczenia pakietu naprawczego i i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do eksploatacji pojazdów.

Dostawa obejmuje osiem wagonów jednokierunkowych i dwa wagony dwukierunkowe. Tramwaje muszą być przystosowane do zasilania napięciem stałym o znamionowej wartości 600V oraz posiadać mikroprocesorowe sterowanie i napęd oparty o technikę prądu przemiennego.

Kryteria oceny ofert stanowią:

  • cena – 77%,
  • długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego – 15%,
  • rozwiązania techniczne – 8%.

Co warte podkreślenia, w zapisach postępowania przetargowego zawarte zostało prawo opcji, które daje możliwość Tramwajom Śląskim do zakupu pięciu kolejnych nowych wagonów tramwajów jednokierunkowych . Na podjęcie decyzji w sprawie skorzystania z prawa opcji, przewoźnik będzie miał czas do 31 grudnia 2020 roku.

W ramach drugiego przetargu Tramwaje Śląskie chcą zakupić 27 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych mieszczących się w przedziale długości 22-25 metrów oraz 8 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych mieszczących się w przedziale 30-32 metrów. Oprócz tego, wykonawca będzie musiał dostarczyć pakiety naprawcze i specjalistyczny sprzęt niezbędnych do eksploatacji wagonów.

Kryteria oceny ofert stanowią:

  • cena – 80%,
  • długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego – 10%,
  • rozwiązania techniczne – 10%.

Podobnie jak w przypadku pierwszego przetargu, tak również i tutaj, przewoźnik w zapisach zamówienia zawarł prawo opcji, które da mu możliwość zakupu kolejnych pięciu wagonów mieszczących się w przedziale długości 22-25 metrów.

W sumie, w ramach obu przetargów park taborowy Tramwajów Śląskich wzmocni przynajmniej 45 nowych wagonów. Kolejnych dziesięć sztuk może trafić do przewoźnika, jeśli ten zdecyduje się skorzystać z prawa opcji.  Co warte podkreślenia, nowe tramwaje, po raz pierwszy w historii spółki, będą wyposażone w klimatyzację. Wybór urządzenia chłodzącego leży po stronie wykonawcy. Spółka opisała ten wymóg określając zakresy temperatur, jakie wewnątrz pojazdu musi zapewniać jego „system wentylacji, ogrzewania i schładzania”. Dla temperatury zewnętrznej (mierzonej w cieniu) w zakresie 22-25 stopni Celsjusza ma to być temperatura wnętrza 22 stopnie, a dla temperatury zewnętrznej powyżej 25 stopni – we wnętrzu powinno być co najmniej o trzy stopnie chłodniej.

Chętnych na dostawę taboru dla Tramwajów Śląskich w ramach dwóch przetargów poznamy 8 września 2017 roku.

3 komentarze

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *