Jedna oferta na tramwaje dla Częstochowy

Wczoraj Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie otworzyło koperty w przetargu na zakup i dostawę taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie w ramach projektu pn.: „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego„.


Przypomnijmy, przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 fabrycznie nowych, wieloczłonowych, przegubowych, niskopodłogowych tramwajów. Pięć kolejnych może trafić do Częstochowy w ramach prawa opcji. Na realizację zadania, MPK planuje przeznaczyć 98,4 milionów złotych brutto.

Zamówienie obejmuje również dostawę specjalistycznego wyposażenia obsługowego, przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego oraz dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

Kryterium oceny ofert stanowić będą:

  • kryterium jakości, nazwa: wartość techniczna – 25%,
  • kryterium jakości, nazwa: termin dostawy pierwszego tramwaju – 5%,
  • cena – 70%

W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta – złożyła ją PESA Bydgoszcz S.A., która chce zrealizować zadanie za 89,854 mln złotych brutto.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *