PKP Intercity chce nowych lokomotyw

W końcu ruszył długo zapowiadany przetarg na zakup elektrycznych lokomotyw przez PKP Intercity. Narodowy przewoźnik poszukuje dostawcy 20 elektrycznych lokomotyw, które pojadą co najmniej z prędkością 160 km/h. Warto nadmienić, że w zapisach postępowania zawarto możliwość rozszerzenia zamówienia.


Ogłoszony przez PKP Intercity przetarg oprócz samych pojazdów dotyczy także świadczenia usług ich utrzymania. Oprócz tego producent pojazdów ma zapewnić przeszkolenie osób w zakresie ich obsługi. Do zadań wykonawcy należeć będzie także świadczenie usług utrzymania technicznego na poziomach 2, 3 oraz 4, a także utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych. Ponadto zamawiający zawarł konieczność zapewnienia specjalistycznego wyposażenia zaplecza technicznego.

W kwestiach technicznych, warto nadmienić, że PKP Intercity wymaga świadczenia usług utrzymania, a także napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% od początku eksploatacji do zakończenia obsługi poziomu P4 oraz współczynnika niezawodności taboru na poziomie co najmniej 95% kwartalnie.

Co warte podkreślenia, zamawiający wymaga również aby dla każdej lokomotywy osobno, maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych wynosiła nie więcej niż 3 zdarzenia w cyklu 250 tys. km. Maksymalna prędkość eksploatacyjna lokomotyw nie może być mniejsza niż 160 km/h.

W zamówieniu zawarto również prawo opcji, które będzie uprawniać PKP Intercity do rozszerzenia zamówienia podstawowego o kolejne 10 pojazdów. Dostawa wszystkich pojazdów objętych przedmiotem zamówienia, w tym także pojazdów objętych prawem opcji, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowić będą:

  • cena jednostkowa pojazdu – 35%,
  • stawka świadczenia usług utrzymania – 35%,
  • maksymalna prędkość eksploatacyjna pojazdu – 10%,
  • termin dostawy pojazdów – 10%,
  • maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 tys. km – 3%,
  • współczynnik gotowości technicznej – 4%,
  • współczynnik niezawodności taboru – 3%.

Chętnych na dostawę elektrycznych lokomotyw dla PKP Intercity poznamy 30 września 2017 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *